வாங்குதல்     
Shopping

-

il panificio +

அடுமனை

-

il codice a barre +

பட்டை குறி

-

la libreria +

புத்தகக் கடை

-

il caffè +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

la drogheria +

மருந்துக்கடை

-

la lavanderia +

உலர் சலவை

-

il negozio di fiori +

பூக் கடை

-

il regalo +

பரிசுப்பொருள்

-

il mercato +

அங்காடி

-

il mercato coperto +

சந்தை மண்டபம்

-

l'edicola +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

la farmacia +

மருந்தகம்

-

l'ufficio postale +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

la ceramica +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

i saldi +

விற்பனை

-

il negozio +

கடை

-

lo shopping +

பொருள் வாங்குதல்

-

la borsa della spesa +

ஷாப்பிங் பை

-

il cestino +

ஷாப்பிங் கூடை

-

il carrello della spesa +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

la giornata di shopping +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
il panificio
அடுமனை

-
il codice a barre
பட்டை குறி

-
la libreria
புத்தகக் கடை

-
il caffè
சிற்றுண்டி விடுதி

-
la drogheria
மருந்துக்கடை

-
la lavanderia
உலர் சலவை

-
il negozio di fiori
பூக் கடை

-
il regalo
பரிசுப்பொருள்

-
il mercato
அங்காடி

-
il mercato coperto
சந்தை மண்டபம்

-
l'edicola
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
la farmacia
மருந்தகம்

-
l'ufficio postale
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
la ceramica
மண்பாண்ட அங்காடி

-
i saldi
விற்பனை

-
il negozio
கடை

-
lo shopping
பொருள் வாங்குதல்

-
la borsa della spesa
ஷாப்பிங் பை

-
il cestino
ஷாப்பிங் கூடை

-
il carrello della spesa
ஷாப்பிங் வண்டி

-
la giornata di shopping
ஷாப்பிங் சுற்றுலா