இசை     
Musica

-

la fisarmonica +

அக்கார்டியன்

-

la balalaika +

பலேலெய்கா

-

la banda +

இசைக்குழு

-

il banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

il clarinetto +

க்ளாரினெட்

-

il concerto +

கச்சேரி

-

il tamburo +

டிரம்

-

la batteria +

டிரம்ஸ்

-

il flauto +

புல்லாங்குழல்

-

il pianoforte a coda +

பெரும் பியானோ

-

la chitarra +

கிடார்

-

la sala +

அரங்கு

-

la tastiera +

விசைப்பலகை

-

l'armonica a bocca +

மவுத் ஆர்கன்

-

la musica +

இசை

-

il leggio +

இசை தாள்தாங்கி

-

la nota +

இசைக் குறிப்பு

-

l'organo +

இசை ஆர்கன்

-

il pianoforte +

பியானோ

-

il sassofono +

சாக்சஃபோன்

-

il cantante +

பாடகர்

-

la corda +

கம்பி இழை

-

la tromba +

ஊதுகொம்பு

-

il trombettista +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

il violino +

வயலின்

-

la custodia del violino +

வயலின் பெட்டி

-

lo xilofono +

சைலோபோன்

-
la fisarmonica
அக்கார்டியன்

-
la balalaika
பலேலெய்கா

-
la banda
இசைக்குழு

-
il banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
il clarinetto
க்ளாரினெட்

-
il concerto
கச்சேரி

-
il tamburo
டிரம்

-
la batteria
டிரம்ஸ்

-
il flauto
புல்லாங்குழல்

-
il pianoforte a coda
பெரும் பியானோ

-
la chitarra
கிடார்

-
la sala
அரங்கு

-
la tastiera
விசைப்பலகை

-
l'armonica a bocca
மவுத் ஆர்கன்

-
la musica
இசை

-
il leggio
இசை தாள்தாங்கி

-
la nota
இசைக் குறிப்பு

-
l'organo
இசை ஆர்கன்

-
il pianoforte
பியானோ

-
il sassofono
சாக்சஃபோன்

-
il cantante
பாடகர்

-
la corda
கம்பி இழை

-
la tromba
ஊதுகொம்பு

-
il trombettista
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
il violino
வயலின்

-
la custodia del violino
வயலின் பெட்டி

-
lo xilofono
சைலோபோன்