கட்டிடக்கலை     
Architettura

-

l'architettura +

கட்டிடக்கலை

-

l'arena +

அரங்கம்

-

il granaio +

தானிய களஞ்சியம்

-

il barocco +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

il blocco per costruzioni +

தொகுதி

-

la casa di mattoni +

செங்கல் வீடு

-

il ponte +

பாலம்

-

l'edificio +

கட்டடம்

-

il castello +

அரண்மனை

-

la cattedrale +

தேவாலயம்

-

la colonna +

பத்தி

-

il cantiere +

கட்டுமானத் தளம்

-

la cupola +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

la facciata +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

lo stadio di calcio +

கால்பந்து மைதானம்

-

il borgo +

கோட்டை

-

il timpano +

கேபிள்

-

la porta delle mura +

வாயிற் கதவு

-

la casa a graticcio +

அரைமர வீடு

-

il faro +

கலங்கரை விளக்கம்

-

il monumento +

நினைவுச் சின்னம்

-

la moschea +

மசூதி

-

l'obelisco +

சதுரத் தூபி

-

l'edificio per uffici +

அலுவலக கட்டிடம்

-

il tetto +

கூரை

-

le rovine +

சிதைவு

-

l'impalcatura +

சாரம்

-

il grattacielo +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

il ponte sospeso +

தொங்கு பாலம்

-

la piastrella +

தரை ஓடு

-
l'architettura
கட்டிடக்கலை

-
l'arena
அரங்கம்

-
il granaio
தானிய களஞ்சியம்

-
il barocco
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
il blocco per costruzioni
தொகுதி

-
la casa di mattoni
செங்கல் வீடு

-
il ponte
பாலம்

-
l'edificio
கட்டடம்

-
il castello
அரண்மனை

-
la cattedrale
தேவாலயம்

-
la colonna
பத்தி

-
il cantiere
கட்டுமானத் தளம்

-
la cupola
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
la facciata
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
lo stadio di calcio
கால்பந்து மைதானம்

-
il borgo
கோட்டை

-
il timpano
கேபிள்

-
la porta delle mura
வாயிற் கதவு

-
la casa a graticcio
அரைமர வீடு

-
il faro
கலங்கரை விளக்கம்

-
il monumento
நினைவுச் சின்னம்

-
la moschea
மசூதி

-
l'obelisco
சதுரத் தூபி

-
l'edificio per uffici
அலுவலக கட்டிடம்

-
il tetto
கூரை

-
le rovine
சிதைவு

-
l'impalcatura
சாரம்

-
il grattacielo
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
il ponte sospeso
தொங்கு பாலம்

-
la piastrella
தரை ஓடு