பெரிய விலங்குகள்     
Grandi animali

-

l'alligatore +

முதலை

-

le corna +

கிளைமான்கள்

-

il babbuino +

பெருங்குரங்கு

-

l'orso +

கரடி

-

il bufalo +

எருமை

-

il cammello +

ஒட்டகம்

-

il ghepardo +

சிறுத்தைப்புலி

-

la mucca +

மாடு

-

il coccodrillo +

முதலை

-

il dinosauro +

டைனோசர்

-

l'asino +

கழுதை

-

il drago +

டிராகன்

-

l'elefante +

யானை

-

la giraffa +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

il gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

l'ippopotamo +

நீர்யானை

-

il cavallo +

குதிரை

-

il canguro +

கங்காரு

-

il leopardo +

சிறுத்தை

-

il leone +

சிங்கம்

-

il lama +

லாமா

-

la lince +

லின்க்ஸ்

-

il mostro +

அசாதாரன மிருகம்

-

l'alce +

கடமான்

-

lo struzzo +

தீக்கோழி

-

il panda +

பாண்டா

-

il maiale +

பன்றி

-

l'orso polare +

துருவக் கரடி

-

il puma +

பூமா

-

il rinoceronte +

காண்டாமிருகம்

-

il cervo +

ஆண் கலைமான்

-

la tigre +

புலி

-

il tricheco +

கடற்பசு

-

il cavallo selvaggio +

காட்டு குதிரை

-

la zebra +

வரிக்குதிரை

-
l'alligatore
முதலை

-
le corna
கிளைமான்கள்

-
il babbuino
பெருங்குரங்கு

-
l'orso
கரடி

-
il bufalo
எருமை

-
il cammello
ஒட்டகம்

-
il ghepardo
சிறுத்தைப்புலி

-
la mucca
மாடு

-
il coccodrillo
முதலை

-
il dinosauro
டைனோசர்

-
l'asino
கழுதை

-
il drago
டிராகன்

-
l'elefante
யானை

-
la giraffa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
il gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
l'ippopotamo
நீர்யானை

-
il cavallo
குதிரை

-
il canguro
கங்காரு

-
il leopardo
சிறுத்தை

-
il leone
சிங்கம்

-
il lama
லாமா

-
la lince
லின்க்ஸ்

-
il mostro
அசாதாரன மிருகம்

-
l'alce
கடமான்

-
lo struzzo
தீக்கோழி

-
il panda
பாண்டா

-
il maiale
பன்றி

-
l'orso polare
துருவக் கரடி

-
il puma
பூமா

-
il rinoceronte
காண்டாமிருகம்

-
il cervo
ஆண் கலைமான்

-
la tigre
புலி

-
il tricheco
கடற்பசு

-
il cavallo selvaggio
காட்டு குதிரை

-
la zebra
வரிக்குதிரை