சிப்பக்கட்டணம்     
包装

-

アルミ箔
arumi haku

அலுமினிய மென்தகடு

-


taru

பீப்பாய்

-


bin

புட்டி

-


hako

பெட்டி

-

チョコレートの箱
chokorēto no hako

சாக்லெட் பெட்டி

-

中身
nakami

உள்ளடக்கம்

-

かご
kago

சட்டப்பெட்டி

-

結び目
musubime

முடிச்சு

-

金属製の箱
kinzoku-sei no hako

உலோகப் பெட்டி

-

石油ドラム缶
sekiyu doramukan

எண்ணெய் டிரம்

-

包装
hōsō

சிப்பக்கட்டணம்

-


kami

காகிதம்

-

紙袋
kamibukuro

காகிதப் பை

-

ワイン樽
waintaru

மது பீப்பாய்

-

ワインボトル
wain botoru

மது பாட்டில்

-

木箱
kibako

மரப் பெட்டி

-
アルミ箔
arumi haku
அலுமினிய மென்தகடு

-

taru
பீப்பாய்

-
手提げかご
tesage kago
கூடை

-

bin
புட்டி

-

hako
பெட்டி

-
チョコレートの箱
chokorēto no hako
சாக்லெட் பெட்டி

-
段ボール
dan bōru
அட்டை

-
中身
nakami
உள்ளடக்கம்

-
かご
kago
சட்டப்பெட்டி

-
封筒
fūtō
உறை

-
結び目
musubime
முடிச்சு

-
金属製の箱
kinzoku-sei no hako
உலோகப் பெட்டி

-
石油ドラム缶
sekiyu doramukan
எண்ணெய் டிரம்

-
包装
hōsō
சிப்பக்கட்டணம்

-

kami
காகிதம்

-
紙袋
kamibukuro
காகிதப் பை

-
プラスチック
purasuchikku
நெகிழி

-
錫/缶
suzu/ kan
கேன்

-
トートバッグ
tōtobaggu
தோள் பை

-
ワイン樽
waintaru
மது பீப்பாய்

-
ワインボトル
wain botoru
மது பாட்டில்

-
木箱
kibako
மரப் பெட்டி