பானங்கள்     
飲物

-

アルコール
arukōru
+

மது

-

ビール
bīru
+

பீர்

-

ビール瓶
bīru bin
+

பீர் பாட்டில்

-


futa
+

பாட்டில் மூடி

-

カプチーノ
kapuchīno
+

கப்புச்சினோ காபி

-

シャンパン
shanpan
+

ஷாம்பைன்

-

シャンパングラス
shanpangurasu
+

ஷாம்பைன் கண்ணாடி

-

カクテル
kakuteru
+

காக்டெய்ல்

-

コー​​ヒー
kō hī
+

காபி

-

コルク
koruku
+

தக்கை

-

栓抜き
sen nuki
+

தக்கைத் திருகாணி

-

フルーツジュース
furūtsujūsu
+

பழச்சாறு

-

漏斗
jōgo
+

புனல்

-

アイスキューブ
aisukyūbu
+

பனிக்கட்டி

-

水差し
mizusashi
+

கூஜா

-

やかん
yakan
+

கொதி கெண்டி

-


sake
+

மது பானம்

-

牛乳
gyūnyū
+

பால்

-

マグカップ
magukappu
+

குவளை

-

オレンジジュース
orenjijūsu
+

ஆரஞ்சு சாறு

-

水差し
mizusashi
+

பெரிய கூஜா

-

プラスチック製のコップ
purasuchikku-sei no koppu
+

நெகிழி கோப்பை

-

赤ワイン
akawain
+

சிவப்பு ஒயின்

-

ストロー
sutorō
+

உறுஞ்சு குழாய்

-

紅茶
kōcha
+

தேநீர்

-

ティーポット
tīpotto
+

தேனீர் பாத்திரம்

-

魔法瓶
mahōbin
+

வெப்பக்காப்புக் குடுவை

-

のどの渇き
nodo no kawaki
+

தாகம்

-


mizu
+

தண்ணீர்

-

ウイスキー
uisukī
+

விஸ்கி

-

白ワイン
shiro wain
+

வெள்ளை ஒயின்

-

ワイン
wain
+

மது

-
アルコール
arukōru
மது

-
ビール
bīru
பீர்

-
ビール瓶
bīru bin
பீர் பாட்டில்

-

futa
பாட்டில் மூடி

-
カプチーノ
kapuchīno
கப்புச்சினோ காபி

-
シャンパン
shanpan
ஷாம்பைன்

-
シャンパングラス
shanpangurasu
ஷாம்பைன் கண்ணாடி

-
カクテル
kakuteru
காக்டெய்ல்

-
コー​​ヒー
kō hī
காபி

-
コルク
koruku
தக்கை

-
栓抜き
sen nuki
தக்கைத் திருகாணி

-
フルーツジュース
furūtsujūsu
பழச்சாறு

-
漏斗
jōgo
புனல்

-
アイスキューブ
aisukyūbu
பனிக்கட்டி

-
水差し
mizusashi
கூஜா

-
やかん
yakan
கொதி கெண்டி

-

sake
மது பானம்

-
牛乳
gyūnyū
பால்

-
マグカップ
magukappu
குவளை

-
オレンジジュース
orenjijūsu
ஆரஞ்சு சாறு

-
水差し
mizusashi
பெரிய கூஜா

-
プラスチック製のコップ
purasuchikku-sei no koppu
நெகிழி கோப்பை

-
赤ワイン
akawain
சிவப்பு ஒயின்

-
ストロー
sutorō
உறுஞ்சு குழாய்

-
紅茶
kōcha
தேநீர்

-
ティーポット
tīpotto
தேனீர் பாத்திரம்

-
魔法瓶
mahōbin
வெப்பக்காப்புக் குடுவை

-
のどの渇き
nodo no kawaki
தாகம்

-

mizu
தண்ணீர்

-
ウイスキー
uisukī
விஸ்கி

-
白ワイン
shiro wain
வெள்ளை ஒயின்

-
ワイン
wain
மது