கருத்தியலான பதங்கள்     
აბსტრაქტული ცნებები

-

რეკლამა
rek’lama

விளம்பர பிரசாரம்

-

კარიერა
k’ariera

பணித்துறை

-

არჩევანი
archevani

தேர்ந்தெடுப்பு

-

ფერი
peri

நிறம்

-

აღმოჩენა
aghmochena

கண்டுபிடித்தல்

-

დაცემა
datsema

வீழ்ச்சி

-

ძალა
dzala

வலிமை

-

სამალავი
samalavi

மறைவிடம்

-

სამშობლო
samshoblo

தாய்நாடு

-

ჰიგიენა
higiena

சுகாதாரம்

-

იდეა
idea

யோசனை

-

წარმოსახვა
ts’armosakhva

கற்பனைத்திறன்

-

გადიდება
gadideba

பெரிதாக்குதல்

-

ერი
eri

தேசம்

-

არჩევანი
archevani

விருப்பத்தேர்வு

-

დაგეგმვა
dagegmva

திட்டமிடல்

-

პრობლემა
p’roblema

பிரச்சினை

-

დაცვა
datsva

பாதுகாப்பு

-

ანარეკლი
anarek’li

பிரதிபலிப்பு

-

რისკი
risk’i

துணிந்து இறங்குதல்

-

საიდუმლო
saidumlo

இரகசியம்

-

სქესი
skesi

செக்ஸ்/பாலினம்

-

ტრადიცია
t’raditsia

பாரம்பரியம்

-
ადმინისტრირება
administ’rireba
நிர்வாகம்

-
რეკლამა
rek’lama
விளம்பர பிரசாரம்

-
ისარი
isari
அம்பு

-
აკრძალვა
ak’rdzalva
தடை

-
კარიერა
k’ariera
பணித்துறை

-
ცენტრი
tsent’ri
மையம்

-
არჩევანი
archevani
தேர்ந்தெடுப்பு

-
თანამშრომლობა
tanamshromloba
உடனுழைப்பு

-
ფერი
peri
நிறம்

-
კონტაქტი
k’ont’akt’i
தொடர்பு

-
საშიშროება
sashishroeba
ஆபத்து

-
სიყვარულის ახსნა
siq’varulis akhsna
காதல் அறிவிப்பு

-
უარის თქმა
uaris tkma
சரிவு

-
განმარტება
ganmart’eba
வரையறை

-
განსხვავება
ganskhvaveba
வேறுபாடு

-
სირთულე
sirtule
கஷ்டம்

-
მიმართულება
mimartuleba
திசை

-
აღმოჩენა
aghmochena
கண்டுபிடித்தல்

-
უწესრიგობა
uts’esrigoba
கோளாறு

-
სიშორე
sishore
தொலைவு

-
დისტანცია
dist’antsia
தூரம்

-
მრავალფეროვნება
mravalperovneba
பன்முகத்தன்மை

-
ძალისხმევა
dzaliskhmeva
முயற்சி

-
გამოკვლევა
gamok’vleva
ஆய்வு

-
დაცემა
datsema
வீழ்ச்சி

-
ძალა
dzala
வலிமை

-
სურნელი
surneli
வாசனை

-
თავისუფლება
tavisupleba
சுதந்திரம்

-
მოჩვენება
mochveneba
பேய்

-
ნახევარი
nakhevari
பாதி

-
სიმაღლე
simaghle
உயரம்

-
დახმარება
dakhmareba
உதவி

-
სამალავი
samalavi
மறைவிடம்

-
სამშობლო
samshoblo
தாய்நாடு

-
ჰიგიენა
higiena
சுகாதாரம்

-
იდეა
idea
யோசனை

-
ილუზია
iluzia
மாயை

-
წარმოსახვა
ts’armosakhva
கற்பனைத்திறன்

-
ინტელექტი
int’elekt’i
அறிவு

-
მოწვევა
mots’veva
அழைப்பு

-
სამართალი
samartali
நீதி

-
სინათლე
sinatle
ஒளி

-
გამოხედვა
gamokhedva
தோற்றம்

-
დანაკარგი
danak’argi
இழப்பு

-
გადიდება
gadideba
பெரிதாக்குதல்

-
შეცდომა
shetsdoma
தவறு

-
მკვლელობა
mk’vleloba
கொலை

-
ერი
eri
தேசம்

-
სიახლე
siakhle
புதுமை

-
არჩევანი
archevani
விருப்பத்தேர்வு

-
მოთმინება
motmineba
பொறுமை

-
დაგეგმვა
dagegmva
திட்டமிடல்

-
პრობლემა
p’roblema
பிரச்சினை

-
დაცვა
datsva
பாதுகாப்பு

-
ანარეკლი
anarek’li
பிரதிபலிப்பு

-
რესპუბლიკა
resp’ublik’a
குடியரசு

-
რისკი
risk’i
துணிந்து இறங்குதல்

-
უსაფრთხოება
usaprtkhoeba
பாதுகாப்பு

-
საიდუმლო
saidumlo
இரகசியம்

-
სქესი
skesi
செக்ஸ்/பாலினம்

-
ჩრდილი
chrdili
நிழல்

-
ზომა
zoma
அளவு

-
სოლიდარობა
solidaroba
ஒற்றுமை

-
წარმატება
ts’armat’eba
வெற்றி

-
მხარდაჭერა
mkhardach’era
ஆதரவு

-
ტრადიცია
t’raditsia
பாரம்பரியம்

-
წონა
ts’ona
எடை