ஆரோக்கியம்     
건강

-

구급차
gugeubcha

ஆம்புலன்ஸ்

-

붕대
bungdae

கட்டுத்துணி

-

출생
chulsaeng

பிறப்பு

-

혈압
hyeol-ab

இரத்த அழுத்தம்

-

바디 케어
badi keeo

உடல் பாதுகாப்பு

-

감기
gamgi

ஜலதோஷம்

-

크림
keulim

கிரீம்

-

목발
mogbal

ஊன்றுகோல்

-

검사
geomsa

பரிசோதனை

-

피로
pilo

முழு சோர்வு

-

얼굴 마스크
eolgul maseukeu

முகப்பூச்சு

-

구급 상자
gugeub sangja

முதலுதவிப் பெட்டி

-

치료
chilyo

குணமாதல்

-

건강
geongang

ஆரோக்கியம்

-

보청기
bocheong-gi

கேட்டல் கருவி

-

병원
byeong-won

வைத்தியசாலை

-

주사
jusa

ஊசிபோடுதல்

-

부상
busang

காயம்

-

메이크업
meikeueob

ஒப்பனை

-

마사지
masaji

மசாஜ்

-

의학
uihag

மருந்து

-


yag

மருந்து

-

절구
jeolgu

காரை

-

마우스 가드
mauseu gadeu

வாய்ப் பாதுகாப்பு

-

손톱깎이
sontobkkakk-i

நகம்வெட்டி

-

비만
biman

மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-

수술
susul

அறுவைச் சிகிச்சை

-

향수
hyangsu

நறுமணக் கலவை

-

알약
al-yag

மாத்திரை

-

임신
imsin

கர்ப்பம்

-

면도기
myeondogi

சவரக்கருவி

-

면도
myeondo

முகச் சவரம்

-

면도솔
myeondosol

சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-


jam

தூக்கம்

-

흡연자
heub-yeonja

புகை பிடிப்பவர்

-

흡연 금지
heub-yeon geumji

புகை பிடித்தல் தடை

-

자외선 차단제
jaoeseon chadanje

சன்ஸ்கிரீன்

-

면봉
myeonbong

காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-

칫솔
chis-sol

பல்துலக்கும் பிரஷ்

-

치약
chiyag

பற்பசை

-

이쑤시개
issusigae

பல் குத்த உதவும் குச்சி

-

환자
hwanja

பாதிக்கப்பட்டவர்

-

체중계
chejung-gye

எடை அளவை

-

휠체어
hwilcheeo

சக்கர நாற்காலி

-
구급차
gugeubcha
ஆம்புலன்ஸ்

-
붕대
bungdae
கட்டுத்துணி

-
출생
chulsaeng
பிறப்பு

-
혈압
hyeol-ab
இரத்த அழுத்தம்

-
바디 케어
badi keeo
உடல் பாதுகாப்பு

-
감기
gamgi
ஜலதோஷம்

-
크림
keulim
கிரீம்

-
목발
mogbal
ஊன்றுகோல்

-
검사
geomsa
பரிசோதனை

-
피로
pilo
முழு சோர்வு

-
얼굴 마스크
eolgul maseukeu
முகப்பூச்சு

-
구급 상자
gugeub sangja
முதலுதவிப் பெட்டி

-
치료
chilyo
குணமாதல்

-
건강
geongang
ஆரோக்கியம்

-
보청기
bocheong-gi
கேட்டல் கருவி

-
병원
byeong-won
வைத்தியசாலை

-
주사
jusa
ஊசிபோடுதல்

-
부상
busang
காயம்

-
메이크업
meikeueob
ஒப்பனை

-
마사지
masaji
மசாஜ்

-
의학
uihag
மருந்து

-

yag
மருந்து

-
절구
jeolgu
காரை

-
마우스 가드
mauseu gadeu
வாய்ப் பாதுகாப்பு

-
손톱깎이
sontobkkakk-i
நகம்வெட்டி

-
비만
biman
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-
수술
susul
அறுவைச் சிகிச்சை

-
고통
gotong
வலி

-
향수
hyangsu
நறுமணக் கலவை

-
알약
al-yag
மாத்திரை

-
임신
imsin
கர்ப்பம்

-
면도기
myeondogi
சவரக்கருவி

-
면도
myeondo
முகச் சவரம்

-
면도솔
myeondosol
சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-

jam
தூக்கம்

-
흡연자
heub-yeonja
புகை பிடிப்பவர்

-
흡연 금지
heub-yeon geumji
புகை பிடித்தல் தடை

-
자외선 차단제
jaoeseon chadanje
சன்ஸ்கிரீன்

-
면봉
myeonbong
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-
칫솔
chis-sol
பல்துலக்கும் பிரஷ்

-
치약
chiyag
பற்பசை

-
이쑤시개
issusigae
பல் குத்த உதவும் குச்சி

-
환자
hwanja
பாதிக்கப்பட்டவர்

-
체중계
chejung-gye
எடை அளவை

-
휠체어
hwilcheeo
சக்கர நாற்காலி