கட்டிடக்கலை     
건축물

-

건축물
geonchugmul
+

கட்டிடக்கலை

-

경기장
gyeong-gijang
+

அரங்கம்

-

헛간
heosgan
+

தானிய களஞ்சியம்

-

바로크
balokeu
+

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

블록
beullog
+

தொகுதி

-

벽돌 집
byeogdol jib
+

செங்கல் வீடு

-

다리
dali
+

பாலம்

-

건물
geonmul
+

கட்டடம்

-


seong
+

அரண்மனை

-

대성당
daeseongdang
+

தேவாலயம்

-

기둥
gidung
+

பத்தி

-

건설 현장
geonseol hyeonjang
+

கட்டுமானத் தளம்

-


dom
+

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

정면
jeongmyeon
+

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

축구 경기장
chuggu gyeong-gijang
+

கால்பந்து மைதானம்

-

요새
yosae
+

கோட்டை

-

박공
baggong
+

கேபிள்

-


mun
+

வாயிற் கதவு

-

반목조 가옥
banmogjo gaog
+

அரைமர வீடு

-

등대
deungdae
+

கலங்கரை விளக்கம்

-

기념물
ginyeommul
+

நினைவுச் சின்னம்

-

모스크
moseukeu
+

மசூதி

-

오벨리스크
obelliseukeu
+

சதுரத் தூபி

-

사무실용 빌딩
samusil-yong bilding
+

அலுவலக கட்டிடம்

-

지붕
jibung
+

கூரை

-

유적
yujeog
+

சிதைவு

-

비계
bigye
+

சாரம்

-

고층 건물
gocheung geonmul
+

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

현수교
hyeonsugyo
+

தொங்கு பாலம்

-

타일
tail
+

தரை ஓடு

-
건축물
geonchugmul
கட்டிடக்கலை

-
경기장
gyeong-gijang
அரங்கம்

-
헛간
heosgan
தானிய களஞ்சியம்

-
바로크
balokeu
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
블록
beullog
தொகுதி

-
벽돌 집
byeogdol jib
செங்கல் வீடு

-
다리
dali
பாலம்

-
건물
geonmul
கட்டடம்

-

seong
அரண்மனை

-
대성당
daeseongdang
தேவாலயம்

-
기둥
gidung
பத்தி

-
건설 현장
geonseol hyeonjang
கட்டுமானத் தளம்

-

dom
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
정면
jeongmyeon
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
축구 경기장
chuggu gyeong-gijang
கால்பந்து மைதானம்

-
요새
yosae
கோட்டை

-
박공
baggong
கேபிள்

-

mun
வாயிற் கதவு

-
반목조 가옥
banmogjo gaog
அரைமர வீடு

-
등대
deungdae
கலங்கரை விளக்கம்

-
기념물
ginyeommul
நினைவுச் சின்னம்

-
모스크
moseukeu
மசூதி

-
오벨리스크
obelliseukeu
சதுரத் தூபி

-
사무실용 빌딩
samusil-yong bilding
அலுவலக கட்டிடம்

-
지붕
jibung
கூரை

-
유적
yujeog
சிதைவு

-
비계
bigye
சாரம்

-
고층 건물
gocheung geonmul
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
현수교
hyeonsugyo
தொங்கு பாலம்

-
타일
tail
தரை ஓடு