பெரிய விலங்குகள்     
큰 동물

-

악어
ag-eo

முதலை

-


ppul

கிளைமான்கள்

-

개코 원숭이
gaeko wonsung-i

பெருங்குரங்கு

-


gom

கரடி

-

버팔로
beopallo

எருமை

-

낙타
nagta

ஒட்டகம்

-

치타
chita

சிறுத்தைப்புலி

-


so

மாடு

-

악어
ag-eo

முதலை

-

공룡
gonglyong

டைனோசர்

-

당나귀
dangnagwi

கழுதை

-


yong

டிராகன்

-

기린
gilin

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

고릴라
golilla

மனிதக்குரங்கு

-

하마
hama

நீர்யானை

-


mal

குதிரை

-

캥거루
kaeng-geolu

கங்காரு

-

표범
pyobeom

சிறுத்தை

-

사자
saja

சிங்கம்

-

라마
lama

லாமா

-

살쾡이
salkwaeng-i

லின்க்ஸ்

-

괴물
goemul

அசாதாரன மிருகம்

-

무스
museu

கடமான்

-

타조
tajo

தீக்கோழி

-

팬더
paendeo

பாண்டா

-

돼지
dwaeji

பன்றி

-

북극곰
buggeuggom

துருவக் கரடி

-

퓨마
pyuma

பூமா

-

코뿔소
koppulso

காண்டாமிருகம்

-

숫사슴
sus-saseum

ஆண் கலைமான்

-

해마
haema

கடற்பசு

-

야생 말
yasaeng mal

காட்டு குதிரை

-

얼룩말
eollugmal

வரிக்குதிரை

-
악어
ag-eo
முதலை

-

ppul
கிளைமான்கள்

-
개코 원숭이
gaeko wonsung-i
பெருங்குரங்கு

-

gom
கரடி

-
버팔로
beopallo
எருமை

-
낙타
nagta
ஒட்டகம்

-
치타
chita
சிறுத்தைப்புலி

-

so
மாடு

-
악어
ag-eo
முதலை

-
공룡
gonglyong
டைனோசர்

-
당나귀
dangnagwi
கழுதை

-

yong
டிராகன்

-
코끼리
kokkili
யானை

-
기린
gilin
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
고릴라
golilla
மனிதக்குரங்கு

-
하마
hama
நீர்யானை

-

mal
குதிரை

-
캥거루
kaeng-geolu
கங்காரு

-
표범
pyobeom
சிறுத்தை

-
사자
saja
சிங்கம்

-
라마
lama
லாமா

-
살쾡이
salkwaeng-i
லின்க்ஸ்

-
괴물
goemul
அசாதாரன மிருகம்

-
무스
museu
கடமான்

-
타조
tajo
தீக்கோழி

-
팬더
paendeo
பாண்டா

-
돼지
dwaeji
பன்றி

-
북극곰
buggeuggom
துருவக் கரடி

-
퓨마
pyuma
பூமா

-
코뿔소
koppulso
காண்டாமிருகம்

-
숫사슴
sus-saseum
ஆண் கலைமான்

-
호랑이
holang-i
புலி

-
해마
haema
கடற்பசு

-
야생 말
yasaeng mal
காட்டு குதிரை

-
얼룩말
eollugmal
வரிக்குதிரை