இராணுவம்     
Kariuomenė

-

lėktuvnešis +

விமானம் தாங்கி

-

šaudmenys +

வெடிபொருட்கள்

-

šarvai +

கவசம்

-

kariuomenė +

படை

-

suėmimas +

கைது

-

atominė bomba +

அணு குண்டு

-

ataka +

தாக்குதல்

-

spygliuota viela +

முட்கம்பி

-

sprogimas +

குண்டு வெடிப்பு

-

bomba +

வெடிகுண்டு

-

patranka +

பீரங்கி

-

patronas +

தோட்டா

-

herbas +

மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-

gynyba +

பாதுகாப்பு

-

sunaikinimas +

அழிவு

-

kova +

சண்டை

-

naikintuvas-bombonešis +

குண்டுதாரி

-

dujokaukė +

விஷவாயு முகமூடி

-

sargyba +

பாதுகாப்பாளர்

-

rankinė granata +

கையெறி குண்டு

-

antrankiai +

கைவிலங்குகள்

-

šalmas +

தலைக் கவசம்

-

žygis +

அணிவகுப்பு நடை

-

medalis +

பதக்கம்

-

karinė technika +

இராணுவம்

-

laivynas +

கடற்படை

-

taika +

அமைதி

-

pilotas +

விமான ஓட்டி

-

pistoletas +

கைத் துப்பாக்கி

-

revolveris +

சுழல் துப்பாக்கி

-

šautuvas +

நீளத் துப்பாக்கி

-

raketa +

ராக்கெட்

-

šaulys +

துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-

šūvis +

சுடுதல்

-

karys +

சிப்பாய்

-

povandeninis laivas +

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-

sekimas +

கண்காணிப்பு

-

kardas +

வாள்

-

tankas +

தொட்டி

-

uniforma +

சீருடை

-

pergalė +

வெற்றி

-

nugalėtojas +

வெற்றியாளர்

-
lėktuvnešis
விமானம் தாங்கி

-
šaudmenys
வெடிபொருட்கள்

-
šarvai
கவசம்

-
kariuomenė
படை

-
suėmimas
கைது

-
atominė bomba
அணு குண்டு

-
ataka
தாக்குதல்

-
spygliuota viela
முட்கம்பி

-
sprogimas
குண்டு வெடிப்பு

-
bomba
வெடிகுண்டு

-
patranka
பீரங்கி

-
patronas
தோட்டா

-
herbas
மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-
gynyba
பாதுகாப்பு

-
sunaikinimas
அழிவு

-
kova
சண்டை

-
naikintuvas-bombonešis
குண்டுதாரி

-
dujokaukė
விஷவாயு முகமூடி

-
sargyba
பாதுகாப்பாளர்

-
rankinė granata
கையெறி குண்டு

-
antrankiai
கைவிலங்குகள்

-
šalmas
தலைக் கவசம்

-
žygis
அணிவகுப்பு நடை

-
medalis
பதக்கம்

-
karinė technika
இராணுவம்

-
laivynas
கடற்படை

-
taika
அமைதி

-
pilotas
விமான ஓட்டி

-
pistoletas
கைத் துப்பாக்கி

-
revolveris
சுழல் துப்பாக்கி

-
šautuvas
நீளத் துப்பாக்கி

-
raketa
ராக்கெட்

-
šaulys
துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-
šūvis
சுடுதல்

-
karys
சிப்பாய்

-
povandeninis laivas
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-
sekimas
கண்காணிப்பு

-
kardas
வாள்

-
tankas
தொட்டி

-
uniforma
சீருடை

-
pergalė
வெற்றி

-
nugalėtojas
வெற்றியாளர்