மதம்     
Religija

-

velykos +

ஈஸ்டர்

-

margutis +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

angelas +

தேவதூதன்

-

varpelis +

மணி

-

biblija +

பைபிள்

-

vyskupas +

பாதிரியார்

-

palaiminimas +

ஆசிர்வாதம்

-

budizmas +

புத்தமதம்

-

krikščionybė +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

kalėdų dovana +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

kalėdinė eglutė +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

bažnyčia +

தேவாலயம்

-

karstas +

சவப்பெட்டி

-

kūrimas +

உருவாக்கம்

-

nukryžiuotasis +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

velnias +

பிசாசு

-

Dievas +

கடவுள்

-

induizmas +

இந்து மதம்

-

islamas +

இஸ்லாமியம்

-

judaizmas +

யூத மதம்

-

meditacija +

தியானம்

-

mumija +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

musulmonas +

முஸ்லீம்

-

popiežius +

போப்பாண்டவர்

-

malda +

பிரார்த்தனை

-

kunigas +

மதகுரு

-

religija +

மதம்

-

mišios +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

sinagoga +

ஜெபக்கூடம்

-

šventykla +

கோவில்

-

kapas +

கல்லறை

-
velykos
ஈஸ்டர்

-
margutis
ஈஸ்டர் முட்டை

-
angelas
தேவதூதன்

-
varpelis
மணி

-
biblija
பைபிள்

-
vyskupas
பாதிரியார்

-
palaiminimas
ஆசிர்வாதம்

-
budizmas
புத்தமதம்

-
krikščionybė
கிறிஸ்துவ மதம்

-
kalėdų dovana
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
kalėdinė eglutė
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
bažnyčia
தேவாலயம்

-
karstas
சவப்பெட்டி

-
kūrimas
உருவாக்கம்

-
nukryžiuotasis
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
velnias
பிசாசு

-
Dievas
கடவுள்

-
induizmas
இந்து மதம்

-
islamas
இஸ்லாமியம்

-
judaizmas
யூத மதம்

-
meditacija
தியானம்

-
mumija
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
musulmonas
முஸ்லீம்

-
popiežius
போப்பாண்டவர்

-
malda
பிரார்த்தனை

-
kunigas
மதகுரு

-
religija
மதம்

-
mišios
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
sinagoga
ஜெபக்கூடம்

-
šventykla
கோவில்

-
kapas
கல்லறை