கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija

நிர்வாகம்

-

reklama

விளம்பர பிரசாரம்

-

rodyklė

அம்பு

-

karjera

பணித்துறை

-

centras

மையம்

-

pasirinkimas

தேர்ந்தெடுப்பு

-

bendradarbiavimas

உடனுழைப்பு

-

spalva

நிறம்

-

kontaktas

தொடர்பு

-

pavojus

ஆபத்து

-

meilės pripažinimas

காதல் அறிவிப்பு

-

nuosmukis

சரிவு

-

apibrėžimas

வரையறை

-

skirtumas

வேறுபாடு

-

sunkumas

கஷ்டம்

-

kryptis

திசை

-

atradimas

கண்டுபிடித்தல்

-

netvarka

கோளாறு

-

toluma

தொலைவு

-

atstumas

தூரம்

-

įvairovė

பன்முகத்தன்மை

-

pastanga

முயற்சி

-

tyrinėjimas

ஆய்வு

-

kritimas

வீழ்ச்சி

-

jėga

வலிமை

-

kvapas

வாசனை

-

laisvė

சுதந்திரம்

-

vaiduoklis

பேய்

-

pusė

பாதி

-

aukštis

உயரம்

-

pagalba

உதவி

-

slėptuvė

மறைவிடம்

-

tėvynė

தாய்நாடு

-

švarumas

சுகாதாரம்

-

idėja

யோசனை

-

iliuzija

மாயை

-

vaizduotė

கற்பனைத்திறன்

-

intelektas

அறிவு

-

kvietimas

அழைப்பு

-

teisingumas

நீதி

-

šviesa

ஒளி

-

žvilgsnis

தோற்றம்

-

nuostolis

இழப்பு

-

didinimas

பெரிதாக்குதல்

-

klaida

தவறு

-

žmogžudystė

கொலை

-

tauta

தேசம்

-

naujiena

புதுமை

-

pasirinkimas

விருப்பத்தேர்வு

-

kantrybė

பொறுமை

-

planavimas

திட்டமிடல்

-

problema

பிரச்சினை

-

apsauga

பாதுகாப்பு

-

atspindys

பிரதிபலிப்பு

-

respublika

குடியரசு

-

rizika

துணிந்து இறங்குதல்

-

sauga

பாதுகாப்பு

-

paslaptis

இரகசியம்

-

lytis

செக்ஸ்/பாலினம்

-

šešėlis

நிழல்

-

dydis

அளவு

-

solidarumas

ஒற்றுமை

-

sėkmė

வெற்றி

-

parama

ஆதரவு

-

tradicija

பாரம்பரியம்

-

svoris

எடை

-
administracija
நிர்வாகம்

-
reklama
விளம்பர பிரசாரம்

-
rodyklė
அம்பு

-
uždraudimas
தடை

-
karjera
பணித்துறை

-
centras
மையம்

-
pasirinkimas
தேர்ந்தெடுப்பு

-
bendradarbiavimas
உடனுழைப்பு

-
spalva
நிறம்

-
kontaktas
தொடர்பு

-
pavojus
ஆபத்து

-
meilės pripažinimas
காதல் அறிவிப்பு

-
nuosmukis
சரிவு

-
apibrėžimas
வரையறை

-
skirtumas
வேறுபாடு

-
sunkumas
கஷ்டம்

-
kryptis
திசை

-
atradimas
கண்டுபிடித்தல்

-
netvarka
கோளாறு

-
toluma
தொலைவு

-
atstumas
தூரம்

-
įvairovė
பன்முகத்தன்மை

-
pastanga
முயற்சி

-
tyrinėjimas
ஆய்வு

-
kritimas
வீழ்ச்சி

-
jėga
வலிமை

-
kvapas
வாசனை

-
laisvė
சுதந்திரம்

-
vaiduoklis
பேய்

-
pusė
பாதி

-
aukštis
உயரம்

-
pagalba
உதவி

-
slėptuvė
மறைவிடம்

-
tėvynė
தாய்நாடு

-
švarumas
சுகாதாரம்

-
idėja
யோசனை

-
iliuzija
மாயை

-
vaizduotė
கற்பனைத்திறன்

-
intelektas
அறிவு

-
kvietimas
அழைப்பு

-
teisingumas
நீதி

-
šviesa
ஒளி

-
žvilgsnis
தோற்றம்

-
nuostolis
இழப்பு

-
didinimas
பெரிதாக்குதல்

-
klaida
தவறு

-
žmogžudystė
கொலை

-
tauta
தேசம்

-
naujiena
புதுமை

-
pasirinkimas
விருப்பத்தேர்வு

-
kantrybė
பொறுமை

-
planavimas
திட்டமிடல்

-
problema
பிரச்சினை

-
apsauga
பாதுகாப்பு

-
atspindys
பிரதிபலிப்பு

-
respublika
குடியரசு

-
rizika
துணிந்து இறங்குதல்

-
sauga
பாதுகாப்பு

-
paslaptis
இரகசியம்

-
lytis
செக்ஸ்/பாலினம்

-
šešėlis
நிழல்

-
dydis
அளவு

-
solidarumas
ஒற்றுமை

-
sėkmė
வெற்றி

-
parama
ஆதரவு

-
tradicija
பாரம்பரியம்

-
svoris
எடை