மூலப்பொருட்கள்     
Medžiagos

-

žalvaris

பித்தளை

-

cementas

சிமென்ட்

-

keramika

பீங்கான்

-

audinys

கைத்துணி

-

medžiaga

துணி

-

medvilnė

பருத்தி

-

kristalas

படிகம்

-

purvas

அழுக்கு

-

klijai

பசை

-

oda

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metalas

உலோகம்

-

aliejus

எண்ணெய்

-

milteliai

பொடி

-

druska

உப்பு

-

smėlis

மணல்

-

metalo laužas

வீணான பொருள்கள்

-

sidabras

வெள்ளி

-

akmuo

கல்

-

šiaudai

வைக்கோல்

-

mediena

மரம்

-

vilna

கம்பளி

-
žalvaris
பித்தளை

-
cementas
சிமென்ட்

-
keramika
பீங்கான்

-
audinys
கைத்துணி

-
medžiaga
துணி

-
medvilnė
பருத்தி

-
kristalas
படிகம்

-
purvas
அழுக்கு

-
klijai
பசை

-
oda
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metalas
உலோகம்

-
aliejus
எண்ணெய்

-
milteliai
பொடி

-
druska
உப்பு

-
smėlis
மணல்

-
metalo laužas
வீணான பொருள்கள்

-
sidabras
வெள்ளி

-
akmuo
கல்

-
šiaudai
வைக்கோல்

-
mediena
மரம்

-
vilna
கம்பளி