நகரம்     
Miestas

-

oro uostas

வானூர்தி நிலையம்

-

daugiabutis namas

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

suolas

வங்கி

-

didelis miestas

பெரிய நகரம்

-

dviračių takas

பைக் பாதை

-

jachtų uostas

படகுத் துறைமுகம்

-

sostinė

தலைநகரம்

-

karilionas

கரில்லன்

-

kapinės

இடுகாடு

-

kinas

சினிமா

-

miestas

நகரம்

-

miesto žemėlapis

நகர வரைபடம்

-

nusikaltimas

குற்றம்

-

demonstracija

ஆர்ப்பாட்டம்

-

paroda

பொருட்காட்சி

-

ugniagesių komanda

தீயணைப்புப் படை

-

fontanas

நீரூற்று

-

šiukšlės

குப்பை

-

uostas

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

viešbutis

விடுதி

-

hidrantas

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

orientyras

முக்கிய இடம்

-

pašto dėžutė

அஞ்சல் பெட்டி

-

kaimynystė

அக்கம்பக்கம்

-

neoninės šviesos

நியான் விளக்கு

-

naktinis klubas

இரவு விடுதி

-

senamiestis

பழைய நகரம்

-

opera

இசை நாடகம்

-

parkas

பூங்கா

-

suoliukas

பூங்கா பெஞ்சு

-

automobilių stovėjimo aikštelė

கார் நிறுத்துமிடம்

-

taksofonas

தொலைபேசி சாவடி

-

pašto kodas (zip)

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

kalėjimas

சிறைச்சாலை

-

smuklė

குடிமனை

-

įžymiosios vietos

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

horizontas

தொடுவானம்

-

gatvės lempa

தெரு விளக்கு

-

turizmo biuras

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

bokštas

கோட்டை

-

tunelis

சுரங்கப்பாதை

-

kaimas

கிராமம்

-

vandentiekio bokštas

நீர்க் கோபுரம்

-
oro uostas
வானூர்தி நிலையம்

-
daugiabutis namas
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
suolas
வங்கி

-
didelis miestas
பெரிய நகரம்

-
dviračių takas
பைக் பாதை

-
jachtų uostas
படகுத் துறைமுகம்

-
sostinė
தலைநகரம்

-
karilionas
கரில்லன்

-
kapinės
இடுகாடு

-
kinas
சினிமா

-
miestas
நகரம்

-
miesto žemėlapis
நகர வரைபடம்

-
nusikaltimas
குற்றம்

-
demonstracija
ஆர்ப்பாட்டம்

-
paroda
பொருட்காட்சி

-
ugniagesių komanda
தீயணைப்புப் படை

-
fontanas
நீரூற்று

-
šiukšlės
குப்பை

-
uostas
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
viešbutis
விடுதி

-
hidrantas
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
orientyras
முக்கிய இடம்

-
pašto dėžutė
அஞ்சல் பெட்டி

-
kaimynystė
அக்கம்பக்கம்

-
neoninės šviesos
நியான் விளக்கு

-
naktinis klubas
இரவு விடுதி

-
senamiestis
பழைய நகரம்

-
opera
இசை நாடகம்

-
parkas
பூங்கா

-
suoliukas
பூங்கா பெஞ்சு

-
automobilių stovėjimo aikštelė
கார் நிறுத்துமிடம்

-
taksofonas
தொலைபேசி சாவடி

-
pašto kodas (zip)
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
kalėjimas
சிறைச்சாலை

-
smuklė
குடிமனை

-
įžymiosios vietos
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
horizontas
தொடுவானம்

-
gatvės lempa
தெரு விளக்கு

-
turizmo biuras
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
bokštas
கோட்டை

-
tunelis
சுரங்கப்பாதை

-
transporto priemonė
வண்டி

-
kaimas
கிராமம்

-
vandentiekio bokštas
நீர்க் கோபுரம்