வானிலை     
Oras

-

barometras

காற்றழுத்தமானி

-

debesis

மேகம்

-

šaltis

குளிர்ச்சி

-

mėnulio pjautuvas

பிறைச் சந்திரன்

-

tamsa

இருள்

-

sausra

வறட்சி

-

žemė

புவி

-

rūkas

மூடுபனி

-

speigas

பனி

-

slydi danga

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

karštis

வெப்பம்

-

uraganas

புயல்

-

varveklis

உறை நீர் மணி

-

žaibas

மின்னல்

-

meteoras

எரி நட்சத்திரம்

-

mėnulis

சந்திரன்

-

vaivorykštė

வானவில்

-

lietaus lašas

மழைத்துளி

-

sniegas

பனி

-

snaigė

பனிச்செதில்

-

senis besmegenis

பனி மனிதன்

-

žvaigždė

நட்சத்திரம்

-

audra

புயல்

-

audros antplūdis

புயல் எழுச்சி

-

saulė

சூரியன்

-

saulės spindulys

சூரியக் கதிர்கள்

-

saulėlydis

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometras

வெப்பமானி

-

labai blogas oras

இடியுடன் கூடிய மழை

-

prieblanda

அந்தி கருக்கல்

-

oras

வானிலை

-

drėgnos sąlygos

ஈரமான நிலை

-

vėjas

வீசும் காற்று

-
barometras
காற்றழுத்தமானி

-
debesis
மேகம்

-
šaltis
குளிர்ச்சி

-
mėnulio pjautuvas
பிறைச் சந்திரன்

-
tamsa
இருள்

-
sausra
வறட்சி

-
žemė
புவி

-
rūkas
மூடுபனி

-
speigas
பனி

-
slydi danga
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
karštis
வெப்பம்

-
uraganas
புயல்

-
varveklis
உறை நீர் மணி

-
žaibas
மின்னல்

-
meteoras
எரி நட்சத்திரம்

-
mėnulis
சந்திரன்

-
vaivorykštė
வானவில்

-
lietaus lašas
மழைத்துளி

-
sniegas
பனி

-
snaigė
பனிச்செதில்

-
senis besmegenis
பனி மனிதன்

-
žvaigždė
நட்சத்திரம்

-
audra
புயல்

-
audros antplūdis
புயல் எழுச்சி

-
saulė
சூரியன்

-
saulės spindulys
சூரியக் கதிர்கள்

-
saulėlydis
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometras
வெப்பமானி

-
labai blogas oras
இடியுடன் கூடிய மழை

-
prieblanda
அந்தி கருக்கல்

-
oras
வானிலை

-
drėgnos sąlygos
ஈரமான நிலை

-
vėjas
வீசும் காற்று