பெரிய விலங்குகள்     
Dideli gyvūnai

-

aligatorius +

முதலை

-

elnių ragai +

கிளைமான்கள்

-

bubuinas +

பெருங்குரங்கு

-

lokys +

கரடி

-

buivolas +

எருமை

-

kupranugaris +

ஒட்டகம்

-

gepardas +

சிறுத்தைப்புலி

-

karvė +

மாடு

-

krokodilas +

முதலை

-

dinozauras +

டைனோசர்

-

asilas +

கழுதை

-

drakonas +

டிராகன்

-

dramblys +

யானை

-

žirafa +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorila +

மனிதக்குரங்கு

-

begemotas +

நீர்யானை

-

arklys +

குதிரை

-

kengūra +

கங்காரு

-

leopardas +

சிறுத்தை

-

liūtas +

சிங்கம்

-

lama +

லாமா

-

lūšis +

லின்க்ஸ்

-

pabaisa +

அசாதாரன மிருகம்

-

briedis +

கடமான்

-

strutis +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

kiaulė +

பன்றி

-

baltoji meška +

துருவக் கரடி

-

puma +

பூமா

-

raganosis +

காண்டாமிருகம்

-

elnias +

ஆண் கலைமான்

-

tigras +

புலி

-

jūrų vėplys +

கடற்பசு

-

laukinis arklys +

காட்டு குதிரை

-

zebras +

வரிக்குதிரை

-
aligatorius
முதலை

-
elnių ragai
கிளைமான்கள்

-
bubuinas
பெருங்குரங்கு

-
lokys
கரடி

-
buivolas
எருமை

-
kupranugaris
ஒட்டகம்

-
gepardas
சிறுத்தைப்புலி

-
karvė
மாடு

-
krokodilas
முதலை

-
dinozauras
டைனோசர்

-
asilas
கழுதை

-
drakonas
டிராகன்

-
dramblys
யானை

-
žirafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorila
மனிதக்குரங்கு

-
begemotas
நீர்யானை

-
arklys
குதிரை

-
kengūra
கங்காரு

-
leopardas
சிறுத்தை

-
liūtas
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
lūšis
லின்க்ஸ்

-
pabaisa
அசாதாரன மிருகம்

-
briedis
கடமான்

-
strutis
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
kiaulė
பன்றி

-
baltoji meška
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
raganosis
காண்டாமிருகம்

-
elnias
ஆண் கலைமான்

-
tigras
புலி

-
jūrų vėplys
கடற்பசு

-
laukinis arklys
காட்டு குதிரை

-
zebras
வரிக்குதிரை