சிறிய விலங்குகள்     
Maži gyvūnai

-

skruzdėlė +

எறும்பு

-

vabalas +

வண்டு

-

paukštis +

பறவை

-

paukščių narvelis +

பறவைக்கூண்டு

-

inkilas +

பறவை வீடு

-

kamanė +

வண்டு

-

drugelis +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

vikšras +

கம்பளிப்பூச்சி

-

šimtakojis +

பூரான்

-

krabas +

நண்டு

-

musė +

-

varlė +

தவளை

-

auksinė žuvelė +

தங்கமீன்

-

žiogas +

வெட்டுக்கிளி

-

jūrų kiaulytė +

வாலில்லாத பன்றி

-

žiurkėnas +

ஹாம்ஸ்டர்

-

ežys +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibris +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguana +

உடும்பு

-

vabzdys +

பூச்சி

-

medūza +

ஜெல்லிமீன்

-

kačiukas +

பூனைக் குட்டி

-

boružė +

பொன்வண்டு

-

driežas +

பல்லி

-

utėlė +

பேன்

-

švilpikas +

மர்மொட்

-

uodas +

கொசு

-

pelė +

சுண்டெலி

-

austrė +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpionas +

தேள்

-

jūrų arkliukas +

கடல் குதிரை

-

kriauklė +

சிப்பி

-

krevetė +

இறால்

-

voras +

சிலந்தி பூச்சி

-

voro tinklas +

சிலந்தி வலை

-

jūrų žvaigždė +

நட்சத்திர மீன்

-

vapsva +

குளவி

-
skruzdėlė
எறும்பு

-
vabalas
வண்டு

-
paukštis
பறவை

-
paukščių narvelis
பறவைக்கூண்டு

-
inkilas
பறவை வீடு

-
kamanė
வண்டு

-
drugelis
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
vikšras
கம்பளிப்பூச்சி

-
šimtakojis
பூரான்

-
krabas
நண்டு

-
musė


-
varlė
தவளை

-
auksinė žuvelė
தங்கமீன்

-
žiogas
வெட்டுக்கிளி

-
jūrų kiaulytė
வாலில்லாத பன்றி

-
žiurkėnas
ஹாம்ஸ்டர்

-
ežys
முள்ளம்பன்றி

-
kolibris
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguana
உடும்பு

-
vabzdys
பூச்சி

-
medūza
ஜெல்லிமீன்

-
kačiukas
பூனைக் குட்டி

-
boružė
பொன்வண்டு

-
driežas
பல்லி

-
utėlė
பேன்

-
švilpikas
மர்மொட்

-
uodas
கொசு

-
pelė
சுண்டெலி

-
austrė
முத்துச் சிப்பி

-
skorpionas
தேள்

-
jūrų arkliukas
கடல் குதிரை

-
kriauklė
சிப்பி

-
krevetė
இறால்

-
voras
சிலந்தி பூச்சி

-
voro tinklas
சிலந்தி வலை

-
jūrų žvaigždė
நட்சத்திர மீன்

-
vapsva
குளவி