சிப்பக்கட்டணம்     
Iepakojumi

-

alumīnija folija +

அலுமினிய மென்தகடு

-

muca +

பீப்பாய்

-

grozs +

கூடை

-

pudele +

புட்டி

-

kaste +

பெட்டி

-

šokolādes kārba +

சாக்லெட் பெட்டி

-

kartons +

அட்டை

-

saturs +

உள்ளடக்கம்

-

redeļkaste +

சட்டப்பெட்டி

-

aploksne +

உறை

-

mezgls +

முடிச்சு

-

metāla kārba +

உலோகப் பெட்டி

-

eļļas cilindrs +

எண்ணெய் டிரம்

-

iepakojums +

சிப்பக்கட்டணம்

-

papīrs +

காகிதம்

-

papīra maisiņš +

காகிதப் பை

-

plastmasas glāzīte +

நெகிழி

-

skārda bundža +

கேன்

-

iepirkumu maisiņš +

தோள் பை

-

vīna muca +

மது பீப்பாய்

-

vīna pudele +

மது பாட்டில்

-

koka kaste +

மரப் பெட்டி

-
alumīnija folija
அலுமினிய மென்தகடு

-
muca
பீப்பாய்

-
grozs
கூடை

-
pudele
புட்டி

-
kaste
பெட்டி

-
šokolādes kārba
சாக்லெட் பெட்டி

-
kartons
அட்டை

-
saturs
உள்ளடக்கம்

-
redeļkaste
சட்டப்பெட்டி

-
aploksne
உறை

-
mezgls
முடிச்சு

-
metāla kārba
உலோகப் பெட்டி

-
eļļas cilindrs
எண்ணெய் டிரம்

-
iepakojums
சிப்பக்கட்டணம்

-
papīrs
காகிதம்

-
papīra maisiņš
காகிதப் பை

-
plastmasas glāzīte
நெகிழி

-
skārda bundža
கேன்

-
iepirkumu maisiņš
தோள் பை

-
vīna muca
மது பீப்பாய்

-
vīna pudele
மது பாட்டில்

-
koka kaste
மரப் பெட்டி