வானிலை     
Laikapstākļi

-

barometrs

காற்றழுத்தமானி

-

mākonis

மேகம்

-

aukstums

குளிர்ச்சி

-

pusmēness

பிறைச் சந்திரன்

-

tumsa

இருள்

-

sausums

வறட்சி

-

zeme

புவி

-

migla

மூடுபனி

-

sals

பனி

-

sarma

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

karstums

வெப்பம்

-

viesuļvētra

புயல்

-

lāsteka

உறை நீர் மணி

-

zibens

மின்னல்

-

meteors

எரி நட்சத்திரம்

-

mēness

சந்திரன்

-

varavīksne

வானவில்

-

lietuslāse

மழைத்துளி

-

sniegs

பனி

-

sniegpārsla

பனிச்செதில்

-

sniegavīrs

பனி மனிதன்

-

zvaigzne

நட்சத்திரம்

-

vētra

புயல்

-

vētra

புயல் எழுச்சி

-

saule

சூரியன்

-

saulesstars

சூரியக் கதிர்கள்

-

saulriets

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometrs

வெப்பமானி

-

negaiss

இடியுடன் கூடிய மழை

-

krēsla

அந்தி கருக்கல்

-

laikapstākļi

வானிலை

-

mitri apstākļi

ஈரமான நிலை

-

vējš

வீசும் காற்று

-
barometrs
காற்றழுத்தமானி

-
mākonis
மேகம்

-
aukstums
குளிர்ச்சி

-
pusmēness
பிறைச் சந்திரன்

-
tumsa
இருள்

-
sausums
வறட்சி

-
zeme
புவி

-
migla
மூடுபனி

-
sals
பனி

-
sarma
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
karstums
வெப்பம்

-
viesuļvētra
புயல்

-
lāsteka
உறை நீர் மணி

-
zibens
மின்னல்

-
meteors
எரி நட்சத்திரம்

-
mēness
சந்திரன்

-
varavīksne
வானவில்

-
lietuslāse
மழைத்துளி

-
sniegs
பனி

-
sniegpārsla
பனிச்செதில்

-
sniegavīrs
பனி மனிதன்

-
zvaigzne
நட்சத்திரம்

-
vētra
புயல்

-
vētra
புயல் எழுச்சி

-
saule
சூரியன்

-
saulesstars
சூரியக் கதிர்கள்

-
saulriets
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometrs
வெப்பமானி

-
negaiss
இடியுடன் கூடிய மழை

-
krēsla
அந்தி கருக்கல்

-
laikapstākļi
வானிலை

-
mitri apstākļi
ஈரமான நிலை

-
vējš
வீசும் காற்று