இசை     
Mūzika

-

akordeons +

அக்கார்டியன்

-

balalaika +

பலேலெய்கா

-

grupa +

இசைக்குழு

-

bandžo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

klarnete +

க்ளாரினெட்

-

koncerts +

கச்சேரி

-

bunga +

டிரம்

-

bungas +

டிரம்ஸ்

-

flauta +

புல்லாங்குழல்

-

flīģelis +

பெரும் பியானோ

-

ģitāra +

கிடார்

-

zāle +

அரங்கு

-

taustiņi +

விசைப்பலகை

-

mutes ermoņikas +

மவுத் ஆர்கன்

-

mūzika +

இசை

-

nošu statīvs +

இசை தாள்தாங்கி

-

nots +

இசைக் குறிப்பு

-

ērģeles +

இசை ஆர்கன்

-

klavieres +

பியானோ

-

saksofons +

சாக்சஃபோன்

-

dziedātājs/-a +

பாடகர்

-

stīga +

கம்பி இழை

-

trompete +

ஊதுகொம்பு

-

trompetists/-e +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

vijole +

வயலின்

-

vijoles futrālis +

வயலின் பெட்டி

-

ksilofons +

சைலோபோன்

-
akordeons
அக்கார்டியன்

-
balalaika
பலேலெய்கா

-
grupa
இசைக்குழு

-
bandžo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
klarnete
க்ளாரினெட்

-
koncerts
கச்சேரி

-
bunga
டிரம்

-
bungas
டிரம்ஸ்

-
flauta
புல்லாங்குழல்

-
flīģelis
பெரும் பியானோ

-
ģitāra
கிடார்

-
zāle
அரங்கு

-
taustiņi
விசைப்பலகை

-
mutes ermoņikas
மவுத் ஆர்கன்

-
mūzika
இசை

-
nošu statīvs
இசை தாள்தாங்கி

-
nots
இசைக் குறிப்பு

-
ērģeles
இசை ஆர்கன்

-
klavieres
பியானோ

-
saksofons
சாக்சஃபோன்

-
dziedātājs/-a
பாடகர்

-
stīga
கம்பி இழை

-
trompete
ஊதுகொம்பு

-
trompetists/-e
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
vijole
வயலின்

-
vijoles futrālis
வயலின் பெட்டி

-
ksilofons
சைலோபோன்