பெரிய விலங்குகள்     
Lielie dzīvnieki

-

aligators

முதலை

-

ragi

கிளைமான்கள்

-

paviāns

பெருங்குரங்கு

-

lācis

கரடி

-

bifelis

எருமை

-

kamielis

ஒட்டகம்

-

gepards

சிறுத்தைப்புலி

-

govs

மாடு

-

krokodils

முதலை

-

dinozaurs

டைனோசர்

-

ēzelis

கழுதை

-

pūķis

டிராகன்

-

zilonis

யானை

-

žirafe

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

nīlzirgs

நீர்யானை

-

zirgs

குதிரை

-

ķengurs

கங்காரு

-

leopards

சிறுத்தை

-

lauva

சிங்கம்

-

lama

லாமா

-

lūsis

லின்க்ஸ்

-

briesmonis

அசாதாரன மிருகம்

-

alnis

கடமான்

-

strauss

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

cūka

பன்றி

-

polārlācis

துருவக் கரடி

-

puma

பூமா

-

degunradzis

காண்டாமிருகம்

-

briedis

ஆண் கலைமான்

-

tīģeris

புலி

-

valzirgs

கடற்பசு

-

savvaļas zirgs

காட்டு குதிரை

-

zebra

வரிக்குதிரை

-
aligators
முதலை

-
ragi
கிளைமான்கள்

-
paviāns
பெருங்குரங்கு

-
lācis
கரடி

-
bifelis
எருமை

-
kamielis
ஒட்டகம்

-
gepards
சிறுத்தைப்புலி

-
govs
மாடு

-
krokodils
முதலை

-
dinozaurs
டைனோசர்

-
ēzelis
கழுதை

-
pūķis
டிராகன்

-
zilonis
யானை

-
žirafe
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
nīlzirgs
நீர்யானை

-
zirgs
குதிரை

-
ķengurs
கங்காரு

-
leopards
சிறுத்தை

-
lauva
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
lūsis
லின்க்ஸ்

-
briesmonis
அசாதாரன மிருகம்

-
alnis
கடமான்

-
strauss
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
cūka
பன்றி

-
polārlācis
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
degunradzis
காண்டாமிருகம்

-
briedis
ஆண் கலைமான்

-
tīģeris
புலி

-
valzirgs
கடற்பசு

-
savvaļas zirgs
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை