சிறிய விலங்குகள்     
Mazie dzīvnieki

-

skudra +

எறும்பு

-

vabole +

வண்டு

-

putns +

பறவை

-

putnubūris +

பறவைக்கூண்டு

-

putnu namiņš +

பறவை வீடு

-

kamene +

வண்டு

-

tauriņš +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

kāpurs +

கம்பளிப்பூச்சி

-

simtkājis +

பூரான்

-

krabis +

நண்டு

-

lidot +

-

varde +

தவளை

-

zelta zivtiņa +

தங்கமீன்

-

sienāzis +

வெட்டுக்கிளி

-

jūrascūciņa +

வாலில்லாத பன்றி

-

kāmis +

ஹாம்ஸ்டர்

-

ezis +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguāna +

உடும்பு

-

kukainis +

பூச்சி

-

medūza +

ஜெல்லிமீன்

-

kaķēns +

பூனைக் குட்டி

-

mārīte +

பொன்வண்டு

-

ķirzaka +

பல்லி

-

uts +

பேன்

-

murkšķis +

மர்மொட்

-

ods +

கொசு

-

pele +

சுண்டெலி

-

austere +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpions +

தேள்

-

jūraszirdziņš +

கடல் குதிரை

-

gliemežvāks +

சிப்பி

-

garnele +

இறால்

-

zirneklis +

சிலந்தி பூச்சி

-

zirnekļtīkls +

சிலந்தி வலை

-

jūraszvaigzne +

நட்சத்திர மீன்

-

lapsene +

குளவி

-
skudra
எறும்பு

-
vabole
வண்டு

-
putns
பறவை

-
putnubūris
பறவைக்கூண்டு

-
putnu namiņš
பறவை வீடு

-
kamene
வண்டு

-
tauriņš
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
kāpurs
கம்பளிப்பூச்சி

-
simtkājis
பூரான்

-
krabis
நண்டு

-
lidot


-
varde
தவளை

-
zelta zivtiņa
தங்கமீன்

-
sienāzis
வெட்டுக்கிளி

-
jūrascūciņa
வாலில்லாத பன்றி

-
kāmis
ஹாம்ஸ்டர்

-
ezis
முள்ளம்பன்றி

-
kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguāna
உடும்பு

-
kukainis
பூச்சி

-
medūza
ஜெல்லிமீன்

-
kaķēns
பூனைக் குட்டி

-
mārīte
பொன்வண்டு

-
ķirzaka
பல்லி

-
uts
பேன்

-
murkšķis
மர்மொட்

-
ods
கொசு

-
pele
சுண்டெலி

-
austere
முத்துச் சிப்பி

-
skorpions
தேள்

-
jūraszirdziņš
கடல் குதிரை

-
gliemežvāks
சிப்பி

-
garnele
இறால்

-
zirneklis
சிலந்தி பூச்சி

-
zirnekļtīkls
சிலந்தி வலை

-
jūraszvaigzne
நட்சத்திர மீன்

-
lapsene
குளவி