உடல்     
Lichaam

-

de arm +

கை

-

de achterzijde +

பின்புறம்

-

de kale kop +

வழுக்கைச் தலை

-

de baard +

தாடி

-

het bloed +

இரத்தம்

-

het bot +

எலும்பு

-

de bodem +

பிட்டம்

-

de vlecht +

பின்னல்

-

de hersenen +

மூளை

-

de borst +

மார்பு

-

het oor +

காது

-

het oog +

கண்

-

het gezicht +

முகம்

-

de vinger +

விரல்

-

de vingerafdruk +

கைரேகை

-

de vuist +

முஷ்டி

-

de voet +

பாதம்

-

het haar +

மயிர்

-

het haar knippen +

முடி வெட்டுதல்

-

de hand +

கை

-

het hoofd +

தலை

-

het hart +

இதயம்

-

de wijsvinger +

ஆள்காட்டி விரல்

-

de nier +

சிறுநீரகம்

-

de knie +

முழங்கால்

-

het been +

கால்

-

de lip +

உதடு

-

de mond +

வாய்

-

de haarslot +

மயிர்சுருள்

-

het skelet +

எலும்புக் கூடு

-

de huid +

தோல்

-

de schedel +

மண்டை ஓடு

-

de tatoeage +

பச்சை குத்தல்

-

de hals +

தொண்டை

-

de duim +

கட்டை விரல்

-

de teen +

கால்விரல்

-

de tong +

நாக்கு

-

de tand +

பல்

-

de pruik +

பொய்முடி

-
de arm
கை

-
de achterzijde
பின்புறம்

-
de kale kop
வழுக்கைச் தலை

-
de baard
தாடி

-
het bloed
இரத்தம்

-
het bot
எலும்பு

-
de bodem
பிட்டம்

-
de vlecht
பின்னல்

-
de hersenen
மூளை

-
de borst
மார்பு

-
het oor
காது

-
het oog
கண்

-
het gezicht
முகம்

-
de vinger
விரல்

-
de vingerafdruk
கைரேகை

-
de vuist
முஷ்டி

-
de voet
பாதம்

-
het haar
மயிர்

-
het haar knippen
முடி வெட்டுதல்

-
de hand
கை

-
het hoofd
தலை

-
het hart
இதயம்

-
de wijsvinger
ஆள்காட்டி விரல்

-
de nier
சிறுநீரகம்

-
de knie
முழங்கால்

-
het been
கால்

-
de lip
உதடு

-
de mond
வாய்

-
de haarslot
மயிர்சுருள்

-
het skelet
எலும்புக் கூடு

-
de huid
தோல்

-
de schedel
மண்டை ஓடு

-
de tatoeage
பச்சை குத்தல்

-
de hals
தொண்டை

-
de duim
கட்டை விரல்

-
de teen
கால்விரல்

-
de tong
நாக்கு

-
de tand
பல்

-
de pruik
பொய்முடி