இயற்கை     
Natuur

-

de boog +

வளைவு

-

de stal +

தானியக் களஞ்சியம்

-

de baai +

விரிகுடா

-

het strand +

கடற்கரை

-

de bel +

நீர்க்குமிழி

-

de grot +

குகை

-

de boerderij +

பண்ணை

-

het vuur +

தீ

-

de voetafdruk +

கால் தடம்

-

de aardbol +

உலகம்

-

de oogst +

அறுவடை

-

de hooibalen +

வைக்கோல் கட்டு

-

het meer +

ஏரி

-

het blad +

இலை

-

de berg +

மலை

-

de oceaan +

சமுத்திரம்

-

het panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

de rots +

பாறை

-

de bron +

வசந்தகாலம்

-

het moeras +

சதுப்பு நிலம்

-

de boom +

மரம்

-

de boomstam +

அடிமரம்

-

het dal +

பள்ளத்தாக்கு

-

het uitzicht +

காட்சி

-

de waterstraal +

நீர் ஊற்று

-

de waterval +

நீர்வீழ்ச்சி

-

de golf +

அலை

-
de boog
வளைவு

-
de stal
தானியக் களஞ்சியம்

-
de baai
விரிகுடா

-
het strand
கடற்கரை

-
de bel
நீர்க்குமிழி

-
de grot
குகை

-
de boerderij
பண்ணை

-
het vuur
தீ

-
de voetafdruk
கால் தடம்

-
de aardbol
உலகம்

-
de oogst
அறுவடை

-
de hooibalen
வைக்கோல் கட்டு

-
het meer
ஏரி

-
het blad
இலை

-
de berg
மலை

-
de oceaan
சமுத்திரம்

-
het panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
de rots
பாறை

-
de bron
வசந்தகாலம்

-
het moeras
சதுப்பு நிலம்

-
de boom
மரம்

-
de boomstam
அடிமரம்

-
het dal
பள்ளத்தாக்கு

-
het uitzicht
காட்சி

-
de waterstraal
நீர் ஊற்று

-
de waterval
நீர்வீழ்ச்சி

-
de golf
அலை