மதம்     
Religie

-

Pasen +

ஈஸ்டர்

-

de paas-ei +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

de engel +

தேவதூதன்

-

de bel +

மணி

-

de bijbel +

பைபிள்

-

de bisschop +

பாதிரியார்

-

de zegen +

ஆசிர்வாதம்

-

het boeddhisme +

புத்தமதம்

-

het christendom +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

de kerstkado +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

de kerstboom +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

de kerk +

தேவாலயம்

-

de kist +

சவப்பெட்டி

-

de creatie +

உருவாக்கம்

-

het kruisbeeld +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

de duivel +

பிசாசு

-

de god +

கடவுள்

-

het hindoeïsme +

இந்து மதம்

-

de islam +

இஸ்லாமியம்

-

het jodendom +

யூத மதம்

-

de meditatie +

தியானம்

-

de mummie +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

de moslim +

முஸ்லீம்

-

de paus +

போப்பாண்டவர்

-

het gebed +

பிரார்த்தனை

-

de priester +

மதகுரு

-

de religie +

மதம்

-

de godsdienst +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

de synagoge +

ஜெபக்கூடம்

-

de tempel +

கோவில்

-

het graf +

கல்லறை

-
Pasen
ஈஸ்டர்

-
de paas-ei
ஈஸ்டர் முட்டை

-
de engel
தேவதூதன்

-
de bel
மணி

-
de bijbel
பைபிள்

-
de bisschop
பாதிரியார்

-
de zegen
ஆசிர்வாதம்

-
het boeddhisme
புத்தமதம்

-
het christendom
கிறிஸ்துவ மதம்

-
de kerstkado
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
de kerstboom
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
de kerk
தேவாலயம்

-
de kist
சவப்பெட்டி

-
de creatie
உருவாக்கம்

-
het kruisbeeld
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
de duivel
பிசாசு

-
de god
கடவுள்

-
het hindoeïsme
இந்து மதம்

-
de islam
இஸ்லாமியம்

-
het jodendom
யூத மதம்

-
de meditatie
தியானம்

-
de mummie
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
de moslim
முஸ்லீம்

-
de paus
போப்பாண்டவர்

-
het gebed
பிரார்த்தனை

-
de priester
மதகுரு

-
de religie
மதம்

-
de godsdienst
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
de synagoge
ஜெபக்கூடம்

-
de tempel
கோவில்

-
het graf
கல்லறை