கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstracte termen

-

de administratie +

நிர்வாகம்

-

de reclame +

விளம்பர பிரசாரம்

-

de pijl +

அம்பு

-

het verbod +

தடை

-

de carrière +

பணித்துறை

-

het midden +

மையம்

-

de keuze +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

de samenwerking +

உடனுழைப்பு

-

de kleur +

நிறம்

-

het contact +

தொடர்பு

-

het gevaar +

ஆபத்து

-

de verklaring van de liefde +

காதல் அறிவிப்பு

-

de bouwval +

சரிவு

-

de definitie +

வரையறை

-

het verschil +

வேறுபாடு

-

de moeilijkheid +

கஷ்டம்

-

de richting +

திசை

-

de ontdekking +

கண்டுபிடித்தல்

-

de aandoening +

கோளாறு

-

de afstand +

தொலைவு

-

de afstand +

தூரம்

-

de diversiteit +

பன்முகத்தன்மை

-

de inspanning +

முயற்சி

-

de exploratie +

ஆய்வு

-

de val +

வீழ்ச்சி

-

de kracht +

வலிமை

-

de geur +

வாசனை

-

de vrijheid +

சுதந்திரம்

-

het spook +

பேய்

-

de halve +

பாதி

-

de hoogte +

உயரம்

-

de hulp +

உதவி

-

de schuilplaats +

மறைவிடம்

-

het vaderland +

தாய்நாடு

-

de hygiëne +

சுகாதாரம்

-

het idee +

யோசனை

-

de illusie +

மாயை

-

de verbeelding +

கற்பனைத்திறன்

-

de intelligentie +

அறிவு

-

de uitnodiging +

அழைப்பு

-

de rechtvaardigheid +

நீதி

-

het licht +

ஒளி

-

het uiterlijk +

தோற்றம்

-

het verlies +

இழப்பு

-

de vergroting +

பெரிதாக்குதல்

-

de fout +

தவறு

-

de moord +

கொலை

-

de natie +

தேசம்

-

de nieuwigheid +

புதுமை

-

de mogelijkheid +

விருப்பத்தேர்வு

-

het geduld +

பொறுமை

-

de planning +

திட்டமிடல்

-

het probleem +

பிரச்சினை

-

de bescherming +

பாதுகாப்பு

-

de reflectie +

பிரதிபலிப்பு

-

de republiek +

குடியரசு

-

het risico +

துணிந்து இறங்குதல்

-

de veiligheid +

பாதுகாப்பு

-

het geheim +

இரகசியம்

-

het geslacht +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

de schaduw +

நிழல்

-

de grootte +

அளவு

-

de solidariteit +

ஒற்றுமை

-

het succes +

வெற்றி

-

de ondersteuning +

ஆதரவு

-

de traditie +

பாரம்பரியம்

-

het gewicht +

எடை

-
de administratie
நிர்வாகம்

-
de reclame
விளம்பர பிரசாரம்

-
de pijl
அம்பு

-
het verbod
தடை

-
de carrière
பணித்துறை

-
het midden
மையம்

-
de keuze
தேர்ந்தெடுப்பு

-
de samenwerking
உடனுழைப்பு

-
de kleur
நிறம்

-
het contact
தொடர்பு

-
het gevaar
ஆபத்து

-
de verklaring van de liefde
காதல் அறிவிப்பு

-
de bouwval
சரிவு

-
de definitie
வரையறை

-
het verschil
வேறுபாடு

-
de moeilijkheid
கஷ்டம்

-
de richting
திசை

-
de ontdekking
கண்டுபிடித்தல்

-
de aandoening
கோளாறு

-
de afstand
தொலைவு

-
de afstand
தூரம்

-
de diversiteit
பன்முகத்தன்மை

-
de inspanning
முயற்சி

-
de exploratie
ஆய்வு

-
de val
வீழ்ச்சி

-
de kracht
வலிமை

-
de geur
வாசனை

-
de vrijheid
சுதந்திரம்

-
het spook
பேய்

-
de halve
பாதி

-
de hoogte
உயரம்

-
de hulp
உதவி

-
de schuilplaats
மறைவிடம்

-
het vaderland
தாய்நாடு

-
de hygiëne
சுகாதாரம்

-
het idee
யோசனை

-
de illusie
மாயை

-
de verbeelding
கற்பனைத்திறன்

-
de intelligentie
அறிவு

-
de uitnodiging
அழைப்பு

-
de rechtvaardigheid
நீதி

-
het licht
ஒளி

-
het uiterlijk
தோற்றம்

-
het verlies
இழப்பு

-
de vergroting
பெரிதாக்குதல்

-
de fout
தவறு

-
de moord
கொலை

-
de natie
தேசம்

-
de nieuwigheid
புதுமை

-
de mogelijkheid
விருப்பத்தேர்வு

-
het geduld
பொறுமை

-
de planning
திட்டமிடல்

-
het probleem
பிரச்சினை

-
de bescherming
பாதுகாப்பு

-
de reflectie
பிரதிபலிப்பு

-
de republiek
குடியரசு

-
het risico
துணிந்து இறங்குதல்

-
de veiligheid
பாதுகாப்பு

-
het geheim
இரகசியம்

-
het geslacht
செக்ஸ்/பாலினம்

-
de schaduw
நிழல்

-
de grootte
அளவு

-
de solidariteit
ஒற்றுமை

-
het succes
வெற்றி

-
de ondersteuning
ஆதரவு

-
de traditie
பாரம்பரியம்

-
het gewicht
எடை