கலைகள்     
Kunst

-

het applaus +

கைதட்டல்

-

de kunst +

கலை

-

de vooroverbuiging +

வணங்குதல்

-

de borstel +

தூரிகை

-

het kleurboek +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

de danser +

நடனமாது

-

de tekening +

சித்திரம்

-

de galerij +

கலைக்கூடம்

-

het glazen raam +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

de graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

het ambacht +

கைவினைக் கலை

-

het mozaïek +

மொசைக்

-

de muurschildering +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

het museum +

அருங்காட்சியகம்

-

de uitvoering +

செயல்திறன்

-

het beeld +

படம்

-

het gedicht +

கவிதை

-

de sculptuur +

சிற்பம்

-

het lied +

பாட்டு

-

het standbeeld +

சிலை

-

het waterkleur +

நீர் வண்ணங்கள்

-
het applaus
கைதட்டல்

-
de kunst
கலை

-
de vooroverbuiging
வணங்குதல்

-
de borstel
தூரிகை

-
het kleurboek
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
de danser
நடனமாது

-
de tekening
சித்திரம்

-
de galerij
கலைக்கூடம்

-
het glazen raam
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
de graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
het ambacht
கைவினைக் கலை

-
het mozaïek
மொசைக்

-
de muurschildering
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
het museum
அருங்காட்சியகம்

-
de uitvoering
செயல்திறன்

-
het beeld
படம்

-
het gedicht
கவிதை

-
de sculptuur
சிற்பம்

-
het lied
பாட்டு

-
het standbeeld
சிலை

-
het waterkleur
நீர் வண்ணங்கள்