நகரம்     
Stad

-

de luchthaven

வானூர்தி நிலையம்

-

het woonhuis

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

de bank

வங்கி

-

de grote stad

பெரிய நகரம்

-

het fietspad

பைக் பாதை

-

de haven

படகுத் துறைமுகம்

-

de hoofdstad

தலைநகரம்

-

de klokkenspel

கரில்லன்

-

de begraafplaats

இடுகாடு

-

de bioscoop

சினிமா

-

de stad

நகரம்

-

de plattegrond

நகர வரைபடம்

-

de misdaad

குற்றம்

-

de demonstratie

ஆர்ப்பாட்டம்

-

de beurs

பொருட்காட்சி

-

de brandweer

தீயணைப்புப் படை

-

de fontein

நீரூற்று

-

het afval

குப்பை

-

de haven

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

het hotel

விடுதி

-

de brandkraan

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

het oriëntatiepunt

முக்கிய இடம்

-

de brievenbus

அஞ்சல் பெட்டி

-

de omgeving

அக்கம்பக்கம்

-

het neonlicht

நியான் விளக்கு

-

de nachtclub

இரவு விடுதி

-

de oude stad

பழைய நகரம்

-

de opera

இசை நாடகம்

-

het park

பூங்கா

-

de parkbank

பூங்கா பெஞ்சு

-

de parkeerplaats

கார் நிறுத்துமிடம்

-

de telefooncel

தொலைபேசி சாவடி

-

de postcode

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

de gevangenis

சிறைச்சாலை

-

het cafe

குடிமனை

-

de bezienswaardigheden

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

de skyline

தொடுவானம்

-

de straatlamp

தெரு விளக்கு

-

het vvv-kantoor

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

de toren

கோட்டை

-

de tunnel

சுரங்கப்பாதை

-

het voertuig

வண்டி

-

het dorp

கிராமம்

-

de watertoren

நீர்க் கோபுரம்

-
de luchthaven
வானூர்தி நிலையம்

-
het woonhuis
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
de bank
வங்கி

-
de grote stad
பெரிய நகரம்

-
het fietspad
பைக் பாதை

-
de haven
படகுத் துறைமுகம்

-
de hoofdstad
தலைநகரம்

-
de klokkenspel
கரில்லன்

-
de begraafplaats
இடுகாடு

-
de bioscoop
சினிமா

-
de stad
நகரம்

-
de plattegrond
நகர வரைபடம்

-
de misdaad
குற்றம்

-
de demonstratie
ஆர்ப்பாட்டம்

-
de beurs
பொருட்காட்சி

-
de brandweer
தீயணைப்புப் படை

-
de fontein
நீரூற்று

-
het afval
குப்பை

-
de haven
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
het hotel
விடுதி

-
de brandkraan
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
het oriëntatiepunt
முக்கிய இடம்

-
de brievenbus
அஞ்சல் பெட்டி

-
de omgeving
அக்கம்பக்கம்

-
het neonlicht
நியான் விளக்கு

-
de nachtclub
இரவு விடுதி

-
de oude stad
பழைய நகரம்

-
de opera
இசை நாடகம்

-
het park
பூங்கா

-
de parkbank
பூங்கா பெஞ்சு

-
de parkeerplaats
கார் நிறுத்துமிடம்

-
de telefooncel
தொலைபேசி சாவடி

-
de postcode
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
de gevangenis
சிறைச்சாலை

-
het cafe
குடிமனை

-
de bezienswaardigheden
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
de skyline
தொடுவானம்

-
de straatlamp
தெரு விளக்கு

-
het vvv-kantoor
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
de toren
கோட்டை

-
de tunnel
சுரங்கப்பாதை

-
het voertuig
வண்டி

-
het dorp
கிராமம்

-
de watertoren
நீர்க் கோபுரம்