வாங்குதல்     
Winkelen

-

de bakkerij +

அடுமனை

-

de streepjescode +

பட்டை குறி

-

de boekhandel +

புத்தகக் கடை

-

het cafe +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

de drogisterij +

மருந்துக்கடை

-

de stomerij +

உலர் சலவை

-

de bloemenwinkel +

பூக் கடை

-

het geschenk +

பரிசுப்பொருள்

-

de markt +

அங்காடி

-

de markthal +

சந்தை மண்டபம்

-

de kiosk +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

de apotheek +

மருந்தகம்

-

het postkantoor +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

het aardewerk +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

de verkoop +

விற்பனை

-

de winkel +

கடை

-

het winkelcentrum +

பொருள் வாங்குதல்

-

de boodschappentas +

ஷாப்பிங் பை

-

het winkelmandje +

ஷாப்பிங் கூடை

-

de winkelwagen +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

het winkelen +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
de bakkerij
அடுமனை

-
de streepjescode
பட்டை குறி

-
de boekhandel
புத்தகக் கடை

-
het cafe
சிற்றுண்டி விடுதி

-
de drogisterij
மருந்துக்கடை

-
de stomerij
உலர் சலவை

-
de bloemenwinkel
பூக் கடை

-
het geschenk
பரிசுப்பொருள்

-
de markt
அங்காடி

-
de markthal
சந்தை மண்டபம்

-
de kiosk
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
de apotheek
மருந்தகம்

-
het postkantoor
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
het aardewerk
மண்பாண்ட அங்காடி

-
de verkoop
விற்பனை

-
de winkel
கடை

-
het winkelcentrum
பொருள் வாங்குதல்

-
de boodschappentas
ஷாப்பிங் பை

-
het winkelmandje
ஷாப்பிங் கூடை

-
de winkelwagen
ஷாப்பிங் வண்டி

-
het winkelen
ஷாப்பிங் சுற்றுலா