சிறிய விலங்குகள்     
Kleine dieren

-

de mier +

எறும்பு

-

de kever +

வண்டு

-

de vogel +

பறவை

-

de vogelkooi +

பறவைக்கூண்டு

-

het vogelhuisje +

பறவை வீடு

-

de hommel +

வண்டு

-

de vlinder +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

de rups +

கம்பளிப்பூச்சி

-

de duizendpoot +

பூரான்

-

de krab +

நண்டு

-

de vlieg +

-

de kikker +

தவளை

-

de goudvis +

தங்கமீன்

-

de sprinkhaan +

வெட்டுக்கிளி

-

de cavia +

வாலில்லாத பன்றி

-

de hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

de egel +

முள்ளம்பன்றி

-

de kolibrie +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

de leguaan +

உடும்பு

-

de insect +

பூச்சி

-

de kwal +

ஜெல்லிமீன்

-

het kitten +

பூனைக் குட்டி

-

het lieveheersbeestje +

பொன்வண்டு

-

de hagedis +

பல்லி

-

de luis +

பேன்

-

de marmot +

மர்மொட்

-

de mug +

கொசு

-

de muis +

சுண்டெலி

-

de oester +

முத்துச் சிப்பி

-

de schorpioen +

தேள்

-

het zeepaardje +

கடல் குதிரை

-

de schelp +

சிப்பி

-

de garnalen +

இறால்

-

de spin +

சிலந்தி பூச்சி

-

het spinnenweb +

சிலந்தி வலை

-

de zeester +

நட்சத்திர மீன்

-

de wesp +

குளவி

-
de mier
எறும்பு

-
de kever
வண்டு

-
de vogel
பறவை

-
de vogelkooi
பறவைக்கூண்டு

-
het vogelhuisje
பறவை வீடு

-
de hommel
வண்டு

-
de vlinder
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
de rups
கம்பளிப்பூச்சி

-
de duizendpoot
பூரான்

-
de krab
நண்டு

-
de vlieg


-
de kikker
தவளை

-
de goudvis
தங்கமீன்

-
de sprinkhaan
வெட்டுக்கிளி

-
de cavia
வாலில்லாத பன்றி

-
de hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
de egel
முள்ளம்பன்றி

-
de kolibrie
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
de leguaan
உடும்பு

-
de insect
பூச்சி

-
de kwal
ஜெல்லிமீன்

-
het kitten
பூனைக் குட்டி

-
het lieveheersbeestje
பொன்வண்டு

-
de hagedis
பல்லி

-
de luis
பேன்

-
de marmot
மர்மொட்

-
de mug
கொசு

-
de muis
சுண்டெலி

-
de oester
முத்துச் சிப்பி

-
de schorpioen
தேள்

-
het zeepaardje
கடல் குதிரை

-
de schelp
சிப்பி

-
de garnalen
இறால்

-
de spin
சிலந்தி பூச்சி

-
het spinnenweb
சிலந்தி வலை

-
de zeester
நட்சத்திர மீன்

-
de wesp
குளவி