அலுவலகம்     
Kantoor

-

de balpen +

பந்துமுனை பேனா

-

de pauze +

இடைவேளை

-

de koffer +

கைப்பெட்டி

-

de kleurpotlood +

வண்ணப் பென்சில்

-

de conferentie +

மாநாடு

-

de zaal +

கலந்தாய்வு அறை

-

de kopie +

நகல்

-

de adreslijst +

அடைவு

-

het bestand +

கோப்பு

-

de archiefkast +

கோப்பு அலமாரி

-

de vulpen +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

de brievenbak +

கடிதத் தட்டு

-

de markering +

குறிப்போன்

-

het notitieboek +

குறிப்பேடு

-

het kladblok +

குறிதாள் அட்டை

-

het kantoor +

அலுவலகம்

-

de bureaustoel +

அலுவலக நாற்காலி

-

het overwerk +

மிகைநேரம்

-

de paperclip +

காகிதக் கவ்வி

-

het potlood +

பென்சில்

-

de pons +

துளைப்பி

-

de kluis +

பெட்டகம்

-

de puntenslijper +

கூராக்கி

-

de papiersnippers +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

de versnipperaar +

துருவுகருவி

-

de spiraalbinding +

பிணைப்பு சுழல்

-

het nietje +

பிணிப்பூசி

-

de nietmachine +

பிணிக்கை

-

de typemachine +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

het werkstation +

பணிநிலையம்

-
de balpen
பந்துமுனை பேனா

-
de pauze
இடைவேளை

-
de koffer
கைப்பெட்டி

-
de kleurpotlood
வண்ணப் பென்சில்

-
de conferentie
மாநாடு

-
de zaal
கலந்தாய்வு அறை

-
de kopie
நகல்

-
de adreslijst
அடைவு

-
het bestand
கோப்பு

-
de archiefkast
கோப்பு அலமாரி

-
de vulpen
மையூற்று எழுதுகோல்

-
de brievenbak
கடிதத் தட்டு

-
de markering
குறிப்போன்

-
het notitieboek
குறிப்பேடு

-
het kladblok
குறிதாள் அட்டை

-
het kantoor
அலுவலகம்

-
de bureaustoel
அலுவலக நாற்காலி

-
het overwerk
மிகைநேரம்

-
de paperclip
காகிதக் கவ்வி

-
het potlood
பென்சில்

-
de pons
துளைப்பி

-
de kluis
பெட்டகம்

-
de puntenslijper
கூராக்கி

-
de papiersnippers
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
de versnipperaar
துருவுகருவி

-
de spiraalbinding
பிணைப்பு சுழல்

-
het nietje
பிணிப்பூசி

-
de nietmachine
பிணிக்கை

-
de typemachine
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
het werkstation
பணிநிலையம்