மக்கள்     
Mensen

-

de leeftijd +

வயது

-

de tante +

அத்தை

-

de baby +

குழந்தை

-

de babysitter +

குழந்தை பராமரிப்பாளர்

-

de jongen +

பையன்

-

de broer +

சகோதரன்

-

het kind +

குழந்தை

-

het paar +

ஜோடி

-

de dochter +

மகள்

-

de scheiding +

விவாகரத்து

-

het embryo +

கரு முட்டை

-

de verloving +

நிச்சயதார்த்தம்

-

de uitgebreide familie +

பெரிய குடும்பம்

-

de familie +

குடும்பம்

-

de flirt +

சரசமாடுவது

-

de heer +

பண்புள்ள மனிதர்

-

het meisje +

பெண்

-

de vriendin +

பெண் தோழி

-

de kleindochter +

பேத்தி

-

de grootvader +

தாத்தா

-

de oma +

பாட்டி

-

de grootmoeder +

பாட்டி

-

de grootouders +

தாத்தா, பாட்டி

-

de kleinzoon +

பேரன்

-

de bruidegom +

மணமகன்

-

de groep +

குழு

-

de helper +

உதவுபவர்

-

het kind +

சிசு

-

de dame +

பெண்

-

het huwelijksaanzoek +

திருமணக் கருத்துரை

-

het huwelijk +

திருமணம்

-

de moeder +

தாய்

-

het dutje +

குட்டித் தூக்கம்

-

de buurman +

அண்டை வீட்டுக்காரர்

-

het bruidspaar +

புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்

-

het paar +

ஜோடி

-

de ouders +

பெற்றோர்கள்

-

de partner +

கூட்டாளி

-

het feest +

கொண்டாட்டம்

-

de mensen +

மக்கள்

-

de aanzoek +

திட்ட முன்வைப்பு

-

de wachtrij +

வரிசை

-

de receptie +

வரவேற்பு

-

het rendez-vous +

சந்திப்பு

-

de broers en zussen +

உடன்பிறப்புகள்

-

de zuster +

சகோதரி

-

de zoon +

மகன்

-

de tweeling +

இரட்டையர்

-

de oom +

மாமா

-

de bruiloft +

திருமணம்

-

de jeugd +

இளமை

-
de leeftijd
வயது

-
de tante
அத்தை

-
de baby
குழந்தை

-
de babysitter
குழந்தை பராமரிப்பாளர்

-
de jongen
பையன்

-
de broer
சகோதரன்

-
het kind
குழந்தை

-
het paar
ஜோடி

-
de dochter
மகள்

-
de scheiding
விவாகரத்து

-
het embryo
கரு முட்டை

-
de verloving
நிச்சயதார்த்தம்

-
de uitgebreide familie
பெரிய குடும்பம்

-
de familie
குடும்பம்

-
de flirt
சரசமாடுவது

-
de heer
பண்புள்ள மனிதர்

-
het meisje
பெண்

-
de vriendin
பெண் தோழி

-
de kleindochter
பேத்தி

-
de grootvader
தாத்தா

-
de oma
பாட்டி

-
de grootmoeder
பாட்டி

-
de grootouders
தாத்தா, பாட்டி

-
de kleinzoon
பேரன்

-
de bruidegom
மணமகன்

-
de groep
குழு

-
de helper
உதவுபவர்

-
het kind
சிசு

-
de dame
பெண்

-
het huwelijksaanzoek
திருமணக் கருத்துரை

-
het huwelijk
திருமணம்

-
de moeder
தாய்

-
het dutje
குட்டித் தூக்கம்

-
de buurman
அண்டை வீட்டுக்காரர்

-
het bruidspaar
புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்

-
het paar
ஜோடி

-
de ouders
பெற்றோர்கள்

-
de partner
கூட்டாளி

-
het feest
கொண்டாட்டம்

-
de mensen
மக்கள்

-
de aanzoek
திட்ட முன்வைப்பு

-
de wachtrij
வரிசை

-
de receptie
வரவேற்பு

-
het rendez-vous
சந்திப்பு

-
de broers en zussen
உடன்பிறப்புகள்

-
de zuster
சகோதரி

-
de zoon
மகன்

-
de tweeling
இரட்டையர்

-
de oom
மாமா

-
de bruiloft
திருமணம்

-
de jeugd
இளமை