உணர்வுகள்     
Kjensler

-

ein sympati +

அன்பு

-

eit sinne +

கோபம்

-

ei keisemd +

சலிப்பு

-

ein tillit +

நம்பிக்கை

-

ein kreativitet +

படைப்பாற்றல்

-

ei krise +

நெருக்கடி

-

ei nyfikne +

ஆர்வம்

-

eit nederlag +

தோல்வி

-

ein depresjon +

மன அழுத்தம்

-

ei fortviling +

நம்பிக்கையின்மை

-

eit vonbrot +

ஏமாற்றம்

-

ein mistillit +

அவநம்பிக்கை

-

ein tvil +

சந்தேகம்

-

ein draum +

கனவு

-

ein trøyttleik +

சோர்வு

-

ein frykt +

பயம்

-

ein krangel +

சண்டை

-

eit venskap +

நட்பு

-

ei moro +

வேடிக்கை

-

ei sorg +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

ein grimase +

முக நெளிப்பு

-

ei lukke +

மகிழ்ச்சி

-

ei von, eit håp +

நம்பிக்கை

-

ein svolt +

பசி

-

ei interesse +

ஆர்வம்

-

ei glede +

மகிழ்ச்சி

-

eit kyss +

முத்தம்

-

ei einsemd +

தனிமை

-

ein kjærleik +

அன்பு

-

ein melankoli +

துக்கம்

-

ei stemning +

மனநிலை

-

ein optimisme +

நம்பிக்கை

-

ein panikk +

பெரும் அச்சம்

-

ei forvirring +

குழப்பம்

-

eit raseri +

ஆத்திரம்

-

ei avvising +

நிராகரிப்பு

-

eit forhold +

உறவு

-

ei oppmoding +

விண்ணப்பம்

-

eit skrik +

அலறல்

-

ein tryggleik +

பாதுகாப்பு

-

eit sjokk +

அதிர்ச்சி

-

eit smil +

புன்னகை

-

eit kjærteikn +

மென்மை

-

ein tanke +

சிந்தனை

-

ein ettertanke +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
ein sympati
அன்பு

-
eit sinne
கோபம்

-
ei keisemd
சலிப்பு

-
ein tillit
நம்பிக்கை

-
ein kreativitet
படைப்பாற்றல்

-
ei krise
நெருக்கடி

-
ei nyfikne
ஆர்வம்

-
eit nederlag
தோல்வி

-
ein depresjon
மன அழுத்தம்

-
ei fortviling
நம்பிக்கையின்மை

-
eit vonbrot
ஏமாற்றம்

-
ein mistillit
அவநம்பிக்கை

-
ein tvil
சந்தேகம்

-
ein draum
கனவு

-
ein trøyttleik
சோர்வு

-
ein frykt
பயம்

-
ein krangel
சண்டை

-
eit venskap
நட்பு

-
ei moro
வேடிக்கை

-
ei sorg
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
ein grimase
முக நெளிப்பு

-
ei lukke
மகிழ்ச்சி

-
ei von, eit håp
நம்பிக்கை

-
ein svolt
பசி

-
ei interesse
ஆர்வம்

-
ei glede
மகிழ்ச்சி

-
eit kyss
முத்தம்

-
ei einsemd
தனிமை

-
ein kjærleik
அன்பு

-
ein melankoli
துக்கம்

-
ei stemning
மனநிலை

-
ein optimisme
நம்பிக்கை

-
ein panikk
பெரும் அச்சம்

-
ei forvirring
குழப்பம்

-
eit raseri
ஆத்திரம்

-
ei avvising
நிராகரிப்பு

-
eit forhold
உறவு

-
ei oppmoding
விண்ணப்பம்

-
eit skrik
அலறல்

-
ein tryggleik
பாதுகாப்பு

-
eit sjokk
அதிர்ச்சி

-
eit smil
புன்னகை

-
eit kjærteikn
மென்மை

-
ein tanke
சிந்தனை

-
ein ettertanke
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்