சிப்பக்கட்டணம்     
Innpakning

-

ein aluminiumsfolie

அலுமினிய மென்தகடு

-

ei tønne

பீப்பாய்

-

ei korg

கூடை

-

ei flaske

புட்டி

-

ei pakke

பெட்டி

-

ei konfektøskje

சாக்லெட் பெட்டி

-

ein papp

அட்டை

-

eit innhald

உள்ளடக்கம்

-

ei kasse

சட்டப்பெட்டி

-

ein knute

முடிச்சு

-

ein metallboks

உலோகப் பெட்டி

-

eit oljefat

எண்ணெய் டிரம்

-

ei innpakning

சிப்பக்கட்டணம்

-

eit papir

காகிதம்

-

ein papirpose

காகிதப் பை

-

ein plast

நெகிழி

-

ein berepose

தோள் பை

-

eit vinfat

மது பீப்பாய்

-

ei vinflaske

மது பாட்டில்

-

ei trekasse

மரப் பெட்டி

-
ein aluminiumsfolie
அலுமினிய மென்தகடு

-
ei tønne
பீப்பாய்

-
ei korg
கூடை

-
ei flaske
புட்டி

-
ei pakke
பெட்டி

-
ei konfektøskje
சாக்லெட் பெட்டி

-
ein papp
அட்டை

-
eit innhald
உள்ளடக்கம்

-
ei kasse
சட்டப்பெட்டி

-
ein konvolutt
உறை

-
ein knute
முடிச்சு

-
ein metallboks
உலோகப் பெட்டி

-
eit oljefat
எண்ணெய் டிரம்

-
ei innpakning
சிப்பக்கட்டணம்

-
eit papir
காகிதம்

-
ein papirpose
காகிதப் பை

-
ein plast
நெகிழி

-
ein hermetikkboks
கேன்

-
ein berepose
தோள் பை

-
eit vinfat
மது பீப்பாய்

-
ei vinflaske
மது பாட்டில்

-
ei trekasse
மரப் பெட்டி