தொழில்நுட்பம்     
Teknikk

-

ei pumpe

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

eit flyfoto

வான்வழி நிழற்படம்

-

eit kulelager

தாங்கிப் பந்து

-

eit batteri

மின்கலன்

-

ei sykkelkjede

சைக்கிள் சங்கிலி

-

ein kabel

கேபிள்

-

ein kabelkveil

வடச்சுருள்

-

eit kamera

கேமரா

-

ein kassett

ஒலிப் பேழை

-

ein ladar

மின்னூட்டி

-

ein cockpit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

eit tannhjul

பற்சக்கரம்

-

ein kodelås

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

ei datamaskin

கணினி

-

ei kran

க்ரேன் இயந்திரம்

-

eit skrivebord

மேசைக் கணினி

-

ein borerigg

தோண்டும் ரிக்

-

ein harddisk

இயக்கி

-

ein DVD

டிவிடி

-

ein elektromotor

மின்னோடி

-

ein energi

மின்சக்தி

-

ei gravemaskin

தோண்டு பொறி

-

ein faks

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

eit filmkamera

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

ein diskett

நெகிழ் வட்டு

-

briller (pl.)

மூக்குக் கண்ணாடி

-

ein harddisk

நிலைவட்டு

-

ein styrespak

இயக்குப்பிடி

-

ein tast

சாவி

-

ei landing

இறங்குதல்

-

ei bærbar datamaskin

மடிக்கணினி

-

ein grasklyppar

புல்தரைச் செதுக்கி

-

ei linse

காமரா கண்ணாடி

-

ei maskin

எந்திரம்

-

ein båtpropell

கடல் உந்தி

-

ei gruve

சுரங்கம்

-

ei stikkontakt

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

ein skrivar

அச்சுப்பொறி

-

eit program

கணினி நிரல்

-

ein propell

உந்தி

-

ei pumpe

விசைக்குழாய்

-

ein platespelar

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

ein fjernkontroll

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

ein robot

இயந்திர மனிதன்

-

ei parabolantenne

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

ei symaskin

தையல் இயந்திரம்

-

ein lysbildefilm

ஸ்லைடு படம்

-

ein solenergi

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

ei romferje

விண்கலம்

-

ein vegvals

வெப்ப உருளி

-

eit hjuloppheng

இடைநிறுத்தல்

-

ein brytar

ஸ்விட்ச்

-

eit måleband

அளவு நாடா

-

ein teknologi

தொழில்நுட்பம்

-

ein telefon

தொலை பேசி

-

eit teleobjektiv

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

eit teleskop

தொலைநோக்கி

-

ein minnepinne

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

ein ventil

அடைப்பிதழ்

-

eit videokamera

வீடியோ கேமரா

-

ei spenning

மின்னழுத்தம்

-

eit vasshjul

நீர்ச் சக்கரம்

-

eit vindkraftverk

காற்றாலை விசையாழி

-

ei vindmølle

காற்றாலை

-
ei pumpe
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
eit flyfoto
வான்வழி நிழற்படம்

-
eit kulelager
தாங்கிப் பந்து

-
eit batteri
மின்கலன்

-
ei sykkelkjede
சைக்கிள் சங்கிலி

-
ein kabel
கேபிள்

-
ein kabelkveil
வடச்சுருள்

-
eit kamera
கேமரா

-
ein kassett
ஒலிப் பேழை

-
ein ladar
மின்னூட்டி

-
ein cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
eit tannhjul
பற்சக்கரம்

-
ein kodelås
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
ei datamaskin
கணினி

-
ei kran
க்ரேன் இயந்திரம்

-
eit skrivebord
மேசைக் கணினி

-
ein borerigg
தோண்டும் ரிக்

-
ein harddisk
இயக்கி

-
ein DVD
டிவிடி

-
ein elektromotor
மின்னோடி

-
ein energi
மின்சக்தி

-
ei gravemaskin
தோண்டு பொறி

-
ein faks
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
eit filmkamera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
ein diskett
நெகிழ் வட்டு

-
briller (pl.)
மூக்குக் கண்ணாடி

-
ein harddisk
நிலைவட்டு

-
ein styrespak
இயக்குப்பிடி

-
ein tast
சாவி

-
ei landing
இறங்குதல்

-
ei bærbar datamaskin
மடிக்கணினி

-
ein grasklyppar
புல்தரைச் செதுக்கி

-
ei linse
காமரா கண்ணாடி

-
ei maskin
எந்திரம்

-
ein båtpropell
கடல் உந்தி

-
ei gruve
சுரங்கம்

-
ei stikkontakt
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
ein skrivar
அச்சுப்பொறி

-
eit program
கணினி நிரல்

-
ein propell
உந்தி

-
ei pumpe
விசைக்குழாய்

-
ein platespelar
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
ein fjernkontroll
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
ein robot
இயந்திர மனிதன்

-
ei parabolantenne
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
ei symaskin
தையல் இயந்திரம்

-
ein lysbildefilm
ஸ்லைடு படம்

-
ein solenergi
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
ei romferje
விண்கலம்

-
ein vegvals
வெப்ப உருளி

-
eit hjuloppheng
இடைநிறுத்தல்

-
ein brytar
ஸ்விட்ச்

-
eit måleband
அளவு நாடா

-
ein teknologi
தொழில்நுட்பம்

-
ein telefon
தொலை பேசி

-
eit teleobjektiv
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
eit teleskop
தொலைநோக்கி

-
ein minnepinne
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
ein ventil
அடைப்பிதழ்

-
eit videokamera
வீடியோ கேமரா

-
ei spenning
மின்னழுத்தம்

-
eit vasshjul
நீர்ச் சக்கரம்

-
eit vindkraftverk
காற்றாலை விசையாழி

-
ei vindmølle
காற்றாலை