இயற்கை     
Natur

-

ein boge +

வளைவு

-

ein låve +

தானியக் களஞ்சியம்

-

ei bukt +

விரிகுடா

-

ei strand +

கடற்கரை

-

ei boble +

நீர்க்குமிழி

-

ei hole +

குகை

-

ein gard +

பண்ணை

-

ein eld +

தீ

-

eit spor +

கால் தடம்

-

ein globus +

உலகம்

-

ei avling +

அறுவடை

-

ein høyball +

வைக்கோல் கட்டு

-

ein innsjø +

ஏரி

-

eit blad +

இலை

-

eit fjell +

மலை

-

eit hav +

சமுத்திரம்

-

eit panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

ein stein +

பாறை

-

ei kjelde +

வசந்தகாலம்

-

ei myr +

சதுப்பு நிலம்

-

eit tre +

மரம்

-

ein trestamme +

அடிமரம்

-

ein dal +

பள்ளத்தாக்கு

-

ei utsikt +

காட்சி

-

ei vasstråle +

நீர் ஊற்று

-

ein foss +

நீர்வீழ்ச்சி

-

ei bølgje +

அலை

-
ein boge
வளைவு

-
ein låve
தானியக் களஞ்சியம்

-
ei bukt
விரிகுடா

-
ei strand
கடற்கரை

-
ei boble
நீர்க்குமிழி

-
ei hole
குகை

-
ein gard
பண்ணை

-
ein eld
தீ

-
eit spor
கால் தடம்

-
ein globus
உலகம்

-
ei avling
அறுவடை

-
ein høyball
வைக்கோல் கட்டு

-
ein innsjø
ஏரி

-
eit blad
இலை

-
eit fjell
மலை

-
eit hav
சமுத்திரம்

-
eit panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
ein stein
பாறை

-
ei kjelde
வசந்தகாலம்

-
ei myr
சதுப்பு நிலம்

-
eit tre
மரம்

-
ein trestamme
அடிமரம்

-
ein dal
பள்ளத்தாக்கு

-
ei utsikt
காட்சி

-
ei vasstråle
நீர் ஊற்று

-
ein foss
நீர்வீழ்ச்சி

-
ei bølgje
அலை