மதம்     
Religion

-

ei påske

ஈஸ்டர்

-

eit påskeegg

ஈஸ்டர் முட்டை

-

ein engel

தேவதூதன்

-

ei bjølle

மணி

-

ein bibel

பைபிள்

-

ein biskop

பாதிரியார்

-

ei velsigning

ஆசிர்வாதம்

-

ein buddhisme

புத்தமதம்

-

ein kristendom

கிறிஸ்துவ மதம்

-

ei julegåve

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

eit juletre

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

ei kyrkje

தேவாலயம்

-

ei kiste

சவப்பெட்டி

-

ei skaping

உருவாக்கம்

-

eit krusifiks

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

ein djevel

பிசாசு

-

ein gud

கடவுள்

-

ein hinduisme

இந்து மதம்

-

islam

இஸ்லாமியம்

-

ein jødedom

யூத மதம்

-

ein meditasjon

தியானம்

-

ein mumie

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

ein muslim

முஸ்லீம்

-

ein pave

போப்பாண்டவர்

-

ei bøn

பிரார்த்தனை

-

ein prest

மதகுரு

-

ein religion

மதம்

-

ei gudstenest

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

ein synagoge

ஜெபக்கூடம்

-

eit tempel

கோவில்

-

ei grav

கல்லறை

-
ei påske
ஈஸ்டர்

-
eit påskeegg
ஈஸ்டர் முட்டை

-
ein engel
தேவதூதன்

-
ei bjølle
மணி

-
ein bibel
பைபிள்

-
ein biskop
பாதிரியார்

-
ei velsigning
ஆசிர்வாதம்

-
ein buddhisme
புத்தமதம்

-
ein kristendom
கிறிஸ்துவ மதம்

-
ei julegåve
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
eit juletre
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
ei kyrkje
தேவாலயம்

-
ei kiste
சவப்பெட்டி

-
ei skaping
உருவாக்கம்

-
eit krusifiks
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
ein djevel
பிசாசு

-
ein gud
கடவுள்

-
ein hinduisme
இந்து மதம்

-
islam
இஸ்லாமியம்

-
ein jødedom
யூத மதம்

-
ein meditasjon
தியானம்

-
ein mumie
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
ein muslim
முஸ்லீம்

-
ein pave
போப்பாண்டவர்

-
ei bøn
பிரார்த்தனை

-
ein prest
மதகுரு

-
ein religion
மதம்

-
ei gudstenest
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
ein synagoge
ஜெபக்கூடம்

-
eit tempel
கோவில்

-
ei grav
கல்லறை