தாவரங்கள்     
Planter

-

ein bambus +

மூங்கில்

-

ei bløming +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

ein blomsterbukett +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

ei grein +

கிளை

-

ein knopp +

மொட்டு

-

ein kaktus +

கள்ளிச்செடி

-

ein kløver +

க்ளோவர்

-

ei kongle +

தாவரக் கூம்பு

-

ein kornblome +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

ein krokus +

க்ரோகஸ்

-

ei påskelilje +

டாஃபடில்

-

ein prestekrage +

டெய்சி

-

ei løvetann +

டான்டேலியன்

-

ein blome +

மலர்

-

eit lauv +

பசுமை இலைகள்

-

eit korn +

தானியம்

-

eit gras +

புல்

-

ein vekst +

வளர்ச்சி

-

ein hyasint +

நீலோற்பலம்

-

ein plen +

புல்வெளி

-

ei lilje +

லில்லி

-

eit linfrø +

ஆளி விதை

-

ein sopp +

காளான்

-

eit oliventre +

ஆலிவ் மரம்

-

ein palme +

பனை மரம்

-

ein stemorsblome +

பான்சி

-

eit ferskentre +

குழிப்பேரி மரம்

-

ei plante +

தாவரம்

-

ein valmue +

கசகசா செடி

-

ei rot +

வேர்

-

ei rose +

ரோஜா

-

eit frø +

விதை

-

ei snøklokke +

பனித்துளிப் பூ

-

ei solsikke +

சூரியகாந்தி

-

ein torn +

முள்

-

ein stamme +

அடிமரம்

-

ein tulipan +

ட்யூலிப்

-

ei vasslilje +

நீர் லில்லி

-

ein kveite +

கோதுமை

-
ein bambus
மூங்கில்

-
ei bløming
அரும்பு மலர்ச்சி

-
ein blomsterbukett
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
ei grein
கிளை

-
ein knopp
மொட்டு

-
ein kaktus
கள்ளிச்செடி

-
ein kløver
க்ளோவர்

-
ei kongle
தாவரக் கூம்பு

-
ein kornblome
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
ein krokus
க்ரோகஸ்

-
ei påskelilje
டாஃபடில்

-
ein prestekrage
டெய்சி

-
ei løvetann
டான்டேலியன்

-
ein blome
மலர்

-
eit lauv
பசுமை இலைகள்

-
eit korn
தானியம்

-
eit gras
புல்

-
ein vekst
வளர்ச்சி

-
ein hyasint
நீலோற்பலம்

-
ein plen
புல்வெளி

-
ei lilje
லில்லி

-
eit linfrø
ஆளி விதை

-
ein sopp
காளான்

-
eit oliventre
ஆலிவ் மரம்

-
ein palme
பனை மரம்

-
ein stemorsblome
பான்சி

-
eit ferskentre
குழிப்பேரி மரம்

-
ei plante
தாவரம்

-
ein valmue
கசகசா செடி

-
ei rot
வேர்

-
ei rose
ரோஜா

-
eit frø
விதை

-
ei snøklokke
பனித்துளிப் பூ

-
ei solsikke
சூரியகாந்தி

-
ein torn
முள்

-
ein stamme
அடிமரம்

-
ein tulipan
ட்யூலிப்

-
ei vasslilje
நீர் லில்லி

-
ein kveite
கோதுமை