மூலப்பொருட்கள்     
Materialar

-

ein messing +

பித்தளை

-

ein sement +

சிமென்ட்

-

ein keramikk +

பீங்கான்

-

ein klut +

கைத்துணி

-

eit stoff +

துணி

-

ei bomull +

பருத்தி

-

eit krystall +

படிகம்

-

skit +

அழுக்கு

-

eit lim +

பசை

-

eit lêr +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

eit metall +

உலோகம்

-

ei olje +

எண்ணெய்

-

eit pulver +

பொடி

-

eit salt +

உப்பு

-

ein sand +

மணல்

-

eit skrot +

வீணான பொருள்கள்

-

eit sylv +

வெள்ளி

-

ein stein +

கல்

-

ein halm +

வைக்கோல்

-

ein ved +

மரம்

-

ei ull +

கம்பளி

-
ein messing
பித்தளை

-
ein sement
சிமென்ட்

-
ein keramikk
பீங்கான்

-
ein klut
கைத்துணி

-
eit stoff
துணி

-
ei bomull
பருத்தி

-
eit krystall
படிகம்

-
skit
அழுக்கு

-
eit lim
பசை

-
eit lêr
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
eit metall
உலோகம்

-
ei olje
எண்ணெய்

-
eit pulver
பொடி

-
eit salt
உப்பு

-
ein sand
மணல்

-
eit skrot
வீணான பொருள்கள்

-
eit sylv
வெள்ளி

-
ein stein
கல்

-
ein halm
வைக்கோல்

-
ein ved
மரம்

-
ei ull
கம்பளி