வானிலை     
Vêr

-

eit barometer +

காற்றழுத்தமானி

-

ei sky +

மேகம்

-

ein kulde +

குளிர்ச்சி

-

ein halvmåne +

பிறைச் சந்திரன்

-

eit mørker +

இருள்

-

ein tørke +

வறட்சி

-

ei jord +

புவி

-

ei skodde +

மூடுபனி

-

ein frost +

பனி

-

ein hålke +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

ein varme +

வெப்பம்

-

ein orkan +

புயல்

-

ein istapp +

உறை நீர் மணி

-

eit lyn +

மின்னல்

-

ein meteor +

எரி நட்சத்திரம்

-

ein måne +

சந்திரன்

-

ein regnboge +

வானவில்

-

ein regndrope +

மழைத்துளி

-

ein snø +

பனி

-

eit snøfnugg +

பனிச்செதில்

-

ein snømann +

பனி மனிதன்

-

ei stjerne +

நட்சத்திரம்

-

eit torevêr +

புயல்

-

ei stormflo +

புயல் எழுச்சி

-

ei sol +

சூரியன்

-

ei solstråle +

சூரியக் கதிர்கள்

-

ein solnedgang +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

eit termometer +

வெப்பமானி

-

eit uvêr +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

ei skumring +

அந்தி கருக்கல்

-

eit vêr +

வானிலை

-

ein fukt +

ஈரமான நிலை

-

ein vind +

வீசும் காற்று

-
eit barometer
காற்றழுத்தமானி

-
ei sky
மேகம்

-
ein kulde
குளிர்ச்சி

-
ein halvmåne
பிறைச் சந்திரன்

-
eit mørker
இருள்

-
ein tørke
வறட்சி

-
ei jord
புவி

-
ei skodde
மூடுபனி

-
ein frost
பனி

-
ein hålke
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
ein varme
வெப்பம்

-
ein orkan
புயல்

-
ein istapp
உறை நீர் மணி

-
eit lyn
மின்னல்

-
ein meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
ein måne
சந்திரன்

-
ein regnboge
வானவில்

-
ein regndrope
மழைத்துளி

-
ein snø
பனி

-
eit snøfnugg
பனிச்செதில்

-
ein snømann
பனி மனிதன்

-
ei stjerne
நட்சத்திரம்

-
eit torevêr
புயல்

-
ei stormflo
புயல் எழுச்சி

-
ei sol
சூரியன்

-
ei solstråle
சூரியக் கதிர்கள்

-
ein solnedgang
சூரிய அஸ்தமனம்

-
eit termometer
வெப்பமானி

-
eit uvêr
இடியுடன் கூடிய மழை

-
ei skumring
அந்தி கருக்கல்

-
eit vêr
வானிலை

-
ein fukt
ஈரமான நிலை

-
ein vind
வீசும் காற்று