கட்டிடக்கலை     
Arkitektur

-

ein arkitektur +

கட்டிடக்கலை

-

ein arena +

அரங்கம்

-

ein låve +

தானிய களஞ்சியம்

-

ein barokk +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

ein murstein +

தொகுதி

-

eit murhus +

செங்கல் வீடு

-

ei bru +

பாலம்

-

ein bygning +

கட்டடம்

-

eit slott +

அரண்மனை

-

ein katedral +

தேவாலயம்

-

ei søyle +

பத்தி

-

ein byggjeplass +

கட்டுமானத் தளம்

-

ein kuppel +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

ein fasade +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

ein fotballstadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

ei borg +

கோட்டை

-

ein gavl +

கேபிள்

-

ein port +

வாயிற் கதவு

-

eit bindingsverkhus +

அரைமர வீடு

-

eit fyrtårn +

கலங்கரை விளக்கம்

-

eit monument +

நினைவுச் சின்னம்

-

ein moské +

மசூதி

-

ein obelisk +

சதுரத் தூபி

-

eit kontorbygg +

அலுவலக கட்டிடம்

-

eit tak +

கூரை

-

ein ruin +

சிதைவு

-

eit stillas +

சாரம்

-

ein skyskrapar +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

ei hengebru +

தொங்கு பாலம்

-

ei flis +

தரை ஓடு

-
ein arkitektur
கட்டிடக்கலை

-
ein arena
அரங்கம்

-
ein låve
தானிய களஞ்சியம்

-
ein barokk
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
ein murstein
தொகுதி

-
eit murhus
செங்கல் வீடு

-
ei bru
பாலம்

-
ein bygning
கட்டடம்

-
eit slott
அரண்மனை

-
ein katedral
தேவாலயம்

-
ei søyle
பத்தி

-
ein byggjeplass
கட்டுமானத் தளம்

-
ein kuppel
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
ein fasade
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
ein fotballstadion
கால்பந்து மைதானம்

-
ei borg
கோட்டை

-
ein gavl
கேபிள்

-
ein port
வாயிற் கதவு

-
eit bindingsverkhus
அரைமர வீடு

-
eit fyrtårn
கலங்கரை விளக்கம்

-
eit monument
நினைவுச் சின்னம்

-
ein moské
மசூதி

-
ein obelisk
சதுரத் தூபி

-
eit kontorbygg
அலுவலக கட்டிடம்

-
eit tak
கூரை

-
ein ruin
சிதைவு

-
eit stillas
சாரம்

-
ein skyskrapar
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
ei hengebru
தொங்கு பாலம்

-
ei flis
தரை ஓடு