சிறிய விலங்குகள்     
Smådyr

-

ein maur +

எறும்பு

-

ei bille +

வண்டு

-

ein fugl +

பறவை

-

eit fuglebur +

பறவைக்கூண்டு

-

eit fuglehus +

பறவை வீடு

-

ei humle +

வண்டு

-

ein sumarfugl +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

ei larve +

கம்பளிப்பூச்சி

-

eit tusenbein +

பூரான்

-

ei krabbe +

நண்டு

-

ei fluge +

-

ein frosk +

தவளை

-

ein gullfisk +

தங்கமீன்

-

ei grashoppe +

வெட்டுக்கிளி

-

eit marsvin +

வாலில்லாத பன்றி

-

ein hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

eit pinnsvin +

முள்ளம்பன்றி

-

ein kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

ein iguan +

உடும்பு

-

eit insekt +

பூச்சி

-

ei manet +

ஜெல்லிமீன்

-

ein kattunge +

பூனைக் குட்டி

-

ei marihøne +

பொன்வண்டு

-

ei firfisle +

பல்லி

-

ei lus +

பேன்

-

eit murmeldyr +

மர்மொட்

-

ein mygg +

கொசு

-

ei mus +

சுண்டெலி

-

ein østers +

முத்துச் சிப்பி

-

ein skorpion +

தேள்

-

ein sjøhest +

கடல் குதிரை

-

eit skjel +

சிப்பி

-

ei reke +

இறால்

-

ei kongro +

சிலந்தி பூச்சி

-

eit spindelvev +

சிலந்தி வலை

-

ei sjøstjerne +

நட்சத்திர மீன்

-

ein kvefs +

குளவி

-
ein maur
எறும்பு

-
ei bille
வண்டு

-
ein fugl
பறவை

-
eit fuglebur
பறவைக்கூண்டு

-
eit fuglehus
பறவை வீடு

-
ei humle
வண்டு

-
ein sumarfugl
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
ei larve
கம்பளிப்பூச்சி

-
eit tusenbein
பூரான்

-
ei krabbe
நண்டு

-
ei fluge


-
ein frosk
தவளை

-
ein gullfisk
தங்கமீன்

-
ei grashoppe
வெட்டுக்கிளி

-
eit marsvin
வாலில்லாத பன்றி

-
ein hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
eit pinnsvin
முள்ளம்பன்றி

-
ein kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
ein iguan
உடும்பு

-
eit insekt
பூச்சி

-
ei manet
ஜெல்லிமீன்

-
ein kattunge
பூனைக் குட்டி

-
ei marihøne
பொன்வண்டு

-
ei firfisle
பல்லி

-
ei lus
பேன்

-
eit murmeldyr
மர்மொட்

-
ein mygg
கொசு

-
ei mus
சுண்டெலி

-
ein østers
முத்துச் சிப்பி

-
ein skorpion
தேள்

-
ein sjøhest
கடல் குதிரை

-
eit skjel
சிப்பி

-
ei reke
இறால்

-
ei kongro
சிலந்தி பூச்சி

-
eit spindelvev
சிலந்தி வலை

-
ei sjøstjerne
நட்சத்திர மீன்

-
ein kvefs
குளவி