சிப்பக்கட்டணம்     
Emballasje

-

en aluminiumsfolie

அலுமினிய மென்தகடு

-

ei tønne

பீப்பாய்

-

en kurv

கூடை

-

ei flaske

புட்டி

-

ei pakke

பெட்டி

-

en sjokoladeboks

சாக்லெட் பெட்டி

-

en papp

அட்டை

-

et innhold

உள்ளடக்கம்

-

ei kiste

சட்டப்பெட்டி

-

en knute

முடிச்சு

-

en metallboks

உலோகப் பெட்டி

-

et oljefat

எண்ணெய் டிரம்

-

en emballasje

சிப்பக்கட்டணம்

-

et papir

காகிதம்

-

en papirpose

காகிதப் பை

-

en plast

நெகிழி

-

en bærepose

தோள் பை

-

et vinfat

மது பீப்பாய்

-

ei vinflaske

மது பாட்டில்

-

ei trekiste

மரப் பெட்டி

-
en aluminiumsfolie
அலுமினிய மென்தகடு

-
ei tønne
பீப்பாய்

-
en kurv
கூடை

-
ei flaske
புட்டி

-
ei pakke
பெட்டி

-
en sjokoladeboks
சாக்லெட் பெட்டி

-
en papp
அட்டை

-
et innhold
உள்ளடக்கம்

-
ei kiste
சட்டப்பெட்டி

-
en konvolutt
உறை

-
en knute
முடிச்சு

-
en metallboks
உலோகப் பெட்டி

-
et oljefat
எண்ணெய் டிரம்

-
en emballasje
சிப்பக்கட்டணம்

-
et papir
காகிதம்

-
en papirpose
காகிதப் பை

-
en plast
நெகிழி

-
en hermetikkboks
கேன்

-
en bærepose
தோள் பை

-
et vinfat
மது பீப்பாய்

-
ei vinflaske
மது பாட்டில்

-
ei trekiste
மரப் பெட்டி