இயற்கை     
Natur

-

en bue +

வளைவு

-

en låve +

தானியக் களஞ்சியம்

-

ei bukt +

விரிகுடா

-

ei strand +

கடற்கரை

-

ei boble +

நீர்க்குமிழி

-

ei hule +

குகை

-

en bondegård +

பண்ணை

-

en ild +

தீ

-

et fotavtrykk +

கால் தடம்

-

en klode +

உலகம்

-

ei innhøsting +

அறுவடை

-

en høyball +

வைக்கோல் கட்டு

-

en innsjø +

ஏரி

-

et blad +

இலை

-

et fjell +

மலை

-

et hav +

சமுத்திரம்

-

et panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

ei klippe +

பாறை

-

ei kilde +

வசந்தகாலம்

-

en sump +

சதுப்பு நிலம்

-

et tre +

மரம்

-

en trestamme +

அடிமரம்

-

en dal +

பள்ளத்தாக்கு

-

ei utsikt +

காட்சி

-

ei vannstråle +

நீர் ஊற்று

-

en foss +

நீர்வீழ்ச்சி

-

ei bølge +

அலை

-
en bue
வளைவு

-
en låve
தானியக் களஞ்சியம்

-
ei bukt
விரிகுடா

-
ei strand
கடற்கரை

-
ei boble
நீர்க்குமிழி

-
ei hule
குகை

-
en bondegård
பண்ணை

-
en ild
தீ

-
et fotavtrykk
கால் தடம்

-
en klode
உலகம்

-
ei innhøsting
அறுவடை

-
en høyball
வைக்கோல் கட்டு

-
en innsjø
ஏரி

-
et blad
இலை

-
et fjell
மலை

-
et hav
சமுத்திரம்

-
et panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
ei klippe
பாறை

-
ei kilde
வசந்தகாலம்

-
en sump
சதுப்பு நிலம்

-
et tre
மரம்

-
en trestamme
அடிமரம்

-
en dal
பள்ளத்தாக்கு

-
ei utsikt
காட்சி

-
ei vannstråle
நீர் ஊற்று

-
en foss
நீர்வீழ்ச்சி

-
ei bølge
அலை