தாவரங்கள்     
Planter

-

en bambus

மூங்கில்

-

ei blomstring

அரும்பு மலர்ச்சி

-

en blomsterbukett

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

ei gren

கிளை

-

en knopp

மொட்டு

-

en kaktus

கள்ளிச்செடி

-

en kløver

க்ளோவர்

-

ei kongle

தாவரக் கூம்பு

-

en kornblomst

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

en krokus

க்ரோகஸ்

-

ei påskelilje

டாஃபடில்

-

en prestekrage

டெய்சி

-

en løvetann

டான்டேலியன்

-

en blomst

மலர்

-

et løv

பசுமை இலைகள்

-

et korn

தானியம்

-

et gress

புல்

-

en vekst

வளர்ச்சி

-

en hyasint

நீலோற்பலம்

-

en plen

புல்வெளி

-

ei lilje

லில்லி

-

et linfrø

ஆளி விதை

-

en sopp

காளான்

-

et oliventre

ஆலிவ் மரம்

-

en palme

பனை மரம்

-

en stemorsblomst

பான்சி

-

et ferskentre

குழிப்பேரி மரம்

-

ei plante

தாவரம்

-

en valmue

கசகசா செடி

-

ei rot

வேர்

-

ei rose

ரோஜா

-

et frø

விதை

-

ei snøklokke

பனித்துளிப் பூ

-

ei solsikke

சூரியகாந்தி

-

en torn

முள்

-

en stamme

அடிமரம்

-

en tulipan

ட்யூலிப்

-

ei vannlilje

நீர் லில்லி

-

en hvete

கோதுமை

-
en bambus
மூங்கில்

-
ei blomstring
அரும்பு மலர்ச்சி

-
en blomsterbukett
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
ei gren
கிளை

-
en knopp
மொட்டு

-
en kaktus
கள்ளிச்செடி

-
en kløver
க்ளோவர்

-
ei kongle
தாவரக் கூம்பு

-
en kornblomst
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
en krokus
க்ரோகஸ்

-
ei påskelilje
டாஃபடில்

-
en prestekrage
டெய்சி

-
en løvetann
டான்டேலியன்

-
en blomst
மலர்

-
et løv
பசுமை இலைகள்

-
et korn
தானியம்

-
et gress
புல்

-
en vekst
வளர்ச்சி

-
en hyasint
நீலோற்பலம்

-
en plen
புல்வெளி

-
ei lilje
லில்லி

-
et linfrø
ஆளி விதை

-
en sopp
காளான்

-
et oliventre
ஆலிவ் மரம்

-
en palme
பனை மரம்

-
en stemorsblomst
பான்சி

-
et ferskentre
குழிப்பேரி மரம்

-
ei plante
தாவரம்

-
en valmue
கசகசா செடி

-
ei rot
வேர்

-
ei rose
ரோஜா

-
et frø
விதை

-
ei snøklokke
பனித்துளிப் பூ

-
ei solsikke
சூரியகாந்தி

-
en torn
முள்

-
en stamme
அடிமரம்

-
en tulipan
ட்யூலிப்

-
ei vannlilje
நீர் லில்லி

-
en hvete
கோதுமை