கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstrakte termer

-

en administrasjon +

நிர்வாகம்

-

en reklame +

விளம்பர பிரசாரம்

-

ei pil +

அம்பு

-

et forbud +

தடை

-

en karriere +

பணித்துறை

-

et sentrum +

மையம்

-

et valg +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

et samarbeid +

உடனுழைப்பு

-

en farge +

நிறம்

-

en kontakt +

தொடர்பு

-

en fare +

ஆபத்து

-

ei kjærlighetserklæring +

காதல் அறிவிப்பு

-

en nedgang +

சரிவு

-

en definisjon +

வரையறை

-

en forskjell +

வேறுபாடு

-

en/ei vanskelighet +

கஷ்டம்

-

en retning +

திசை

-

en oppdagelse +

கண்டுபிடித்தல்

-

en uorden +

கோளாறு

-

fjerne +

தொலைவு

-

en avstand +

தூரம்

-

et mangfold +

பன்முகத்தன்மை

-

en innsats +

முயற்சி

-

ei utforskning +

ஆய்வு

-

et fall +

வீழ்ச்சி

-

ei kraft +

வலிமை

-

en duft +

வாசனை

-

en/ei frihet +

சுதந்திரம்

-

et spøkelse +

பேய்

-

en halvpart +

பாதி

-

ei høyde +

உயரம்

-

ei hjelp +

உதவி

-

et gjemmested +

மறைவிடம்

-

et hjemland +

தாய்நாடு

-

en hygiene +

சுகாதாரம்

-

en idé +

யோசனை

-

en illusjon +

மாயை

-

en fantasi +

கற்பனைத்திறன்

-

en intelligens +

அறிவு

-

en invitasjon +

அழைப்பு

-

et rettsvesen +

நீதி

-

et lys +

ஒளி

-

et utseende +

தோற்றம்

-

et tap +

இழப்பு

-

en forstørrelse +

பெரிதாக்குதல்

-

en feil +

தவறு

-

et drap +

கொலை

-

en nasjon +

தேசம்

-

en/ei nyhet +

புதுமை

-

et alternativ +

விருப்பத்தேர்வு

-

en/ei tålmodighet +

பொறுமை

-

ei planlegging +

திட்டமிடல்

-

et problem +

பிரச்சினை

-

et vern +

பாதுகாப்பு

-

ei speiling +

பிரதிபலிப்பு

-

en republikk +

குடியரசு

-

en risiko +

துணிந்து இறங்குதல்

-

en sikkerhet +

பாதுகாப்பு

-

en/ei hemmelighet +

இரகசியம்

-

et kjønn +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

en skygge +

நிழல்

-

en størrelse +

அளவு

-

en solidaritet +

ஒற்றுமை

-

en suksess +

வெற்றி

-

en støtte +

ஆதரவு

-

en tradisjon +

பாரம்பரியம்

-

ei vekt +

எடை

-
en administrasjon
நிர்வாகம்

-
en reklame
விளம்பர பிரசாரம்

-
ei pil
அம்பு

-
et forbud
தடை

-
en karriere
பணித்துறை

-
et sentrum
மையம்

-
et valg
தேர்ந்தெடுப்பு

-
et samarbeid
உடனுழைப்பு

-
en farge
நிறம்

-
en kontakt
தொடர்பு

-
en fare
ஆபத்து

-
ei kjærlighetserklæring
காதல் அறிவிப்பு

-
en nedgang
சரிவு

-
en definisjon
வரையறை

-
en forskjell
வேறுபாடு

-
en/ei vanskelighet
கஷ்டம்

-
en retning
திசை

-
en oppdagelse
கண்டுபிடித்தல்

-
en uorden
கோளாறு

-
fjerne
தொலைவு

-
en avstand
தூரம்

-
et mangfold
பன்முகத்தன்மை

-
en innsats
முயற்சி

-
ei utforskning
ஆய்வு

-
et fall
வீழ்ச்சி

-
ei kraft
வலிமை

-
en duft
வாசனை

-
en/ei frihet
சுதந்திரம்

-
et spøkelse
பேய்

-
en halvpart
பாதி

-
ei høyde
உயரம்

-
ei hjelp
உதவி

-
et gjemmested
மறைவிடம்

-
et hjemland
தாய்நாடு

-
en hygiene
சுகாதாரம்

-
en idé
யோசனை

-
en illusjon
மாயை

-
en fantasi
கற்பனைத்திறன்

-
en intelligens
அறிவு

-
en invitasjon
அழைப்பு

-
et rettsvesen
நீதி

-
et lys
ஒளி

-
et utseende
தோற்றம்

-
et tap
இழப்பு

-
en forstørrelse
பெரிதாக்குதல்

-
en feil
தவறு

-
et drap
கொலை

-
en nasjon
தேசம்

-
en/ei nyhet
புதுமை

-
et alternativ
விருப்பத்தேர்வு

-
en/ei tålmodighet
பொறுமை

-
ei planlegging
திட்டமிடல்

-
et problem
பிரச்சினை

-
et vern
பாதுகாப்பு

-
ei speiling
பிரதிபலிப்பு

-
en republikk
குடியரசு

-
en risiko
துணிந்து இறங்குதல்

-
en sikkerhet
பாதுகாப்பு

-
en/ei hemmelighet
இரகசியம்

-
et kjønn
செக்ஸ்/பாலினம்

-
en skygge
நிழல்

-
en størrelse
அளவு

-
en solidaritet
ஒற்றுமை

-
en suksess
வெற்றி

-
en støtte
ஆதரவு

-
en tradisjon
பாரம்பரியம்

-
ei vekt
எடை