மூலப்பொருட்கள்     
Materialer

-

en messing +

பித்தளை

-

en sement +

சிமென்ட்

-

en keramikk +

பீங்கான்

-

en klut +

கைத்துணி

-

et stoff +

துணி

-

ei bomull +

பருத்தி

-

et krystall +

படிகம்

-

smuss +

அழுக்கு

-

et lim +

பசை

-

et lær +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

et metall +

உலோகம்

-

en/ei olje +

எண்ணெய்

-

et pulver +

பொடி

-

et salt +

உப்பு

-

en sand +

மணல்

-

et skrap +

வீணான பொருள்கள்

-

et sølv +

வெள்ளி

-

en stein +

கல்

-

en halm +

வைக்கோல்

-

en ved +

மரம்

-

ei ull +

கம்பளி

-
en messing
பித்தளை

-
en sement
சிமென்ட்

-
en keramikk
பீங்கான்

-
en klut
கைத்துணி

-
et stoff
துணி

-
ei bomull
பருத்தி

-
et krystall
படிகம்

-
smuss
அழுக்கு

-
et lim
பசை

-
et lær
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
et metall
உலோகம்

-
en/ei olje
எண்ணெய்

-
et pulver
பொடி

-
et salt
உப்பு

-
en sand
மணல்

-
et skrap
வீணான பொருள்கள்

-
et sølv
வெள்ளி

-
en stein
கல்

-
en halm
வைக்கோல்

-
en ved
மரம்

-
ei ull
கம்பளி