வானிலை     
Vær

-

et barometer +

காற்றழுத்தமானி

-

ei sky +

மேகம்

-

en kulde +

குளிர்ச்சி

-

en halvmåne +

பிறைச் சந்திரன்

-

et mørke +

இருள்

-

en tørke +

வறட்சி

-

ei jord +

புவி

-

ei tåke +

மூடுபனி

-

en frost +

பனி

-

en hålke +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

en varme +

வெப்பம்

-

en orkan +

புயல்

-

en istapp +

உறை நீர் மணி

-

et lyn +

மின்னல்

-

en meteor +

எரி நட்சத்திரம்

-

en måne +

சந்திரன்

-

en regnbue +

வானவில்

-

en regndråpe +

மழைத்துளி

-

en snø +

பனி

-

et snøflak +

பனிச்செதில்

-

en snømann +

பனி மனிதன்

-

ei stjerne +

நட்சத்திரம்

-

et uvær +

புயல்

-

ei stormflo +

புயல் எழுச்சி

-

ei sol +

சூரியன்

-

ei solstråle +

சூரியக் கதிர்கள்

-

en solnedgang +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

et termometer +

வெப்பமானி

-

et tordenvær +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

ei skumring +

அந்தி கருக்கல்

-

et vær +

வானிலை

-

ei væte +

ஈரமான நிலை

-

en vind +

வீசும் காற்று

-
et barometer
காற்றழுத்தமானி

-
ei sky
மேகம்

-
en kulde
குளிர்ச்சி

-
en halvmåne
பிறைச் சந்திரன்

-
et mørke
இருள்

-
en tørke
வறட்சி

-
ei jord
புவி

-
ei tåke
மூடுபனி

-
en frost
பனி

-
en hålke
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
en varme
வெப்பம்

-
en orkan
புயல்

-
en istapp
உறை நீர் மணி

-
et lyn
மின்னல்

-
en meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
en måne
சந்திரன்

-
en regnbue
வானவில்

-
en regndråpe
மழைத்துளி

-
en snø
பனி

-
et snøflak
பனிச்செதில்

-
en snømann
பனி மனிதன்

-
ei stjerne
நட்சத்திரம்

-
et uvær
புயல்

-
ei stormflo
புயல் எழுச்சி

-
ei sol
சூரியன்

-
ei solstråle
சூரியக் கதிர்கள்

-
en solnedgang
சூரிய அஸ்தமனம்

-
et termometer
வெப்பமானி

-
et tordenvær
இடியுடன் கூடிய மழை

-
ei skumring
அந்தி கருக்கல்

-
et vær
வானிலை

-
ei væte
ஈரமான நிலை

-
en vind
வீசும் காற்று