கட்டிடக்கலை     
Arkitektur

-

en arkitektur +

கட்டிடக்கலை

-

en arena +

அரங்கம்

-

en låve +

தானிய களஞ்சியம்

-

en barokk +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

en byggstein +

தொகுதி

-

et mursteinshus +

செங்கல் வீடு

-

ei bro +

பாலம்

-

en bygning +

கட்டடம்

-

et slott +

அரண்மனை

-

en domkirke +

தேவாலயம்

-

en pilar +

பத்தி

-

en byggeplass +

கட்டுமானத் தளம்

-

en kuppel +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

en fasade +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

en fotballstadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

ei borg +

கோட்டை

-

en gavl +

கேபிள்

-

en port +

வாயிற் கதவு

-

et bindingsverkshus +

அரைமர வீடு

-

et fyrtårn +

கலங்கரை விளக்கம்

-

et monument +

நினைவுச் சின்னம்

-

en moské +

மசூதி

-

en obelisk +

சதுரத் தூபி

-

et kontorbygg +

அலுவலக கட்டிடம்

-

et tak +

கூரை

-

en ruin +

சிதைவு

-

et stillas +

சாரம்

-

en skyskraper +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

ei hengebro +

தொங்கு பாலம்

-

ei flis +

தரை ஓடு

-
en arkitektur
கட்டிடக்கலை

-
en arena
அரங்கம்

-
en låve
தானிய களஞ்சியம்

-
en barokk
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
en byggstein
தொகுதி

-
et mursteinshus
செங்கல் வீடு

-
ei bro
பாலம்

-
en bygning
கட்டடம்

-
et slott
அரண்மனை

-
en domkirke
தேவாலயம்

-
en pilar
பத்தி

-
en byggeplass
கட்டுமானத் தளம்

-
en kuppel
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
en fasade
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
en fotballstadion
கால்பந்து மைதானம்

-
ei borg
கோட்டை

-
en gavl
கேபிள்

-
en port
வாயிற் கதவு

-
et bindingsverkshus
அரைமர வீடு

-
et fyrtårn
கலங்கரை விளக்கம்

-
et monument
நினைவுச் சின்னம்

-
en moské
மசூதி

-
en obelisk
சதுரத் தூபி

-
et kontorbygg
அலுவலக கட்டிடம்

-
et tak
கூரை

-
en ruin
சிதைவு

-
et stillas
சாரம்

-
en skyskraper
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
ei hengebro
தொங்கு பாலம்

-
ei flis
தரை ஓடு